Kontakty

Vyhledávání kontaktů

Jméno E-mail Linka
E-mail
Odbor tajemníka
právník
3168
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3864
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení silničního a dopravního
3854
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
3192
Odbor právní a veřejných zakázek
vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
3213
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení památkové péče
4954
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
3725
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
4863
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3262
Odbor právní a veřejných zakázek
referent odboru právního a veřejných zakázek
3215
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
3205
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
referent oddělení kultury
3137
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3842
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
3618
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
4938
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4916
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář - zahradnice
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
3758
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
3245
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
3456
Odbor správy veřejného majetku
specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří
3882
Odbor správy veřejného majetku
referent investic a oprav
3441
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
3241
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3735
Odbor životního prostředí
referent památkové péče
4888
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
3221
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
3167
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
4976
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3861
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3890
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
4873
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení sportu a majetkové evidence
3291
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4832
Odbor dopravně správních agend
vedoucí oddělení silničního a dopravního
3833
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
3226
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
3530
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
3244
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3847
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení přestupků
4971
Odbor majetkové správy a sportu
vedoucí oddělení sportu a majetkové evidence
3316
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení sportu a majetkové evidence
3140
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
specialista oddělení školství
3376
Odbor majetkové správy a sportu
domovník údržbář
3955
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení technické správy budov
3473
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
4880
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
3576
Odbor dopravně správních agend
referent silničního správního úřadu
3839
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení sportu a majetkové evidence
3317
Odbor územního plánování
specialista oddělení ÚAP a GIS
3515
Odbor tajemníka
tajemník Magistrátu města Liberec
3161
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení sportu a majetkové evidence
3298
Odbor správy veřejného majetku
vedoucí oddělení technické správy
3442
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
3758
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3712
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3294
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
4973
Odbor dopravně správních agend
hlavní zkušební komisař
3055
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
4849
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
3533
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
3590
Odbor životního prostředí
referent hospodářskosprávní
4861
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
4914
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
referent oddělení školství
3374
Odbor energetického managementu
referent odboru energetického managementu
3296
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
4881
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4932
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
4913
Odbor vnitřních věcí
administrativní a spisový pracovník
3115
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3774
Odbor územního plánování
referent oddělení samosprávných vyjadřování
3252
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4807
Odbor životního prostředí
referent ochrany zemědělského půdního fondu
4892
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3848
Odbor vnitřních věcí
referent informačních služeb
3211
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3729
Odbor dopravních staveb
referent oddělení investic
3443
Odbor tajemníka
manažer systémového řízení a kvality
3109
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
4854
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
3871
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
3459
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
3204
Odbor sociální a bytové politiky
referent odboru sociální a bytové politiky
4960
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
referent oddělení cestovního ruchu
3588
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3863
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4817
Odbor územního plánování
vedoucí oddělení majetkových dispozic
3311
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení silničního a dopravního
3859
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4814
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4819
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení krizového řízení
3153
Odbor dopravních staveb
referent oddělení investic
3469
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3857
Odbor kontroly a interního auditu
vedoucí odboru kontroly a interního auditu
3206
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3822
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4942
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
3537
Odbor sociální a bytové politiky
referent odboru sociální a bytové politiky
4982
Odbor životního prostředí
referent ŽP - souhrnná stanoviska
4896
Odbor dopravně správních agend
vedoucí oddělení registrace řidičů
3821
Odbor správy veřejného majetku
technik veřejného osvětlení
3881
Odbor územního plánování
referent oddělení majetkových dispozic
3315
Odbor majetkové správy a sportu
uklízečka
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
3884
Odbor právní a veřejných zakázek
právník
3218
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
3614
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení Živnostenský úřad
4845
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4826
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení správních činností
3713
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3712
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3242
Odbor sociální a bytové politiky
specialista projektů
0602248831
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4978
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4851
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3268
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
3605
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
specialista oddělení školství
3383
Odbor majetkové správy a sportu
vedoucí oddělení správy sportovních objektů
3424
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3844
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení poplatků a pohledávek
3225
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
3886
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
3230
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4821
Odbor dopravně správních agend
referent silničního správního úřadu
3829
Odbor správy veřejného majetku
pracovník kremačního zařízení
.
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení komunikace a informací
3771
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení krizového řízení
3149
Odbor sociální a bytové politiky
referent odboru sociální a bytové politiky
4962
Odbor správy veřejného majetku
referent investic a oprav
3441
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3853
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
4844
Kancelář primátora
vedoucí oddělení protokolu a zahraničních věcí
3174
Kancelář primátora
samost. referent pro propagaci a komunikaci
3175
Odbor sociální a bytové politiky
koordinátor, strategicko-analytický pracovník (CBL II)
770157755
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
4980
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor správy veřejného majetku
uklízečka
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4830
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení matriky
3724
Odbor územního plánování
specialista oddělení ÚAP a GIS
3518
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3228
Odbor sociální a bytové politiky
referent odboru sociální a bytové politiky
4981
Odbor majetkové správy a sportu
specialista odd. správy sport. objektů (technik-TZB)
3431
Odbor územního plánování
specialista - manažer správy územního plánu
3529
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4813
Odbor dopravních staveb
referent oddělení investic
3469
Odbor sociální péče
referent ekonomický a správní
4935
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
3613
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
3872
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
3619
Odbor sociální a bytové politiky
manažer SPSZ obce
4965
Odbor právní a veřejných zakázek
vedoucí oddělení veřejných zakázek
3207
Odbor tajemníka
vedoucí oddělení personálního
3768
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
3625
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4911
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení informační soustavy a daní
3265
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4838
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu
3331
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
4886
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení sportu a majetkové evidence
3304
Odbor ekonomiky
vedoucí odboru ekonomiky
3166
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
4887
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3858
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3730
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
3592
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
3517
Odbor vnitřních věcí
administrativní a spisový pracovník
3114
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
3535
Odbor vnitřních věcí
archivářka
3784
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení správy sportovních objektů
3429
Odbor životního prostředí
referent ochrany zemědělského půdního fondu
4869
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
3141
Kancelář primátora
tisková mluvčí
3182
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení sportu a majetkové evidence
3308
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4931
Odbor životního prostředí
referent památkové péče
4888
Odbor územního plánování
vedoucí odboru územního plánování
3511
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
3497
Odbor tajemníka
mzdová účetní
3767
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3843
Kancelář architektury města
vedoucí odboru kancelář architektury města
3541
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů
4877
Odbor správní a živnostenský
specialista pro správní řízení
3716
Stavební úřad
archivářka
3785
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4827
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4815
Odbor sociální a bytové politiky
referent odboru sociální a bytové politiky
4964
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
vedoucí oddělení cestovního ruchu
3583
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
3454
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení silničního a dopravního
3834
Odbor správy veřejného majetku
vedoucí oddělení komunálních služeb
3876
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
3504
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3856
Odbor sociální a bytové politiky
referent odboru sociální a bytové politiky
4961
Kancelář primátora
referent propagace a komunikace s veřejností
3183
Odbor správní a živnostenský
referent odboru správního a živnostenského
3710
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
4885
Odbor energetického managementu
referent odboru energetického managementu
3297
Odbor sociální a bytové politiky
koordinátor programu, sociální realitní zprostředkovatel (LNA)
778496946
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení sportu a majetkové evidence
3310
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3714
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
3513
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3820
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad
4871
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
3521
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
3524
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
3246
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3717
Stavební úřad
referent hospodářskosprávní
3609
Kancelář primátora
specialista odboru kancelář primátora
3468
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů, myslivosti, rybářství
4878
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
3528
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení správy sportovních objektů
3430
Odbor sociální péče
vedoucí oddělení sociálních činností
4930
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4847
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
4919
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
4876
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení sportu a majetkové evidence
3135
Odbor strategického rozvoje a dotací
technický specialista odboru SR
3575
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
referent oddělení cestovního ruchu
3588
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3866
Odbor dopravních staveb
referent odboru dopravních staveb
3465
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
4970
Odbor životního prostředí
referent památkové péče
4897
Odbor tajemníka
specialista oddělení personálního
3766
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
3146
Odbor územního plánování
referent oddělení samosprávných vyjadřování
3516
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4826
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
3227
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
3877
Odbor dopravních staveb
vedoucí oddělení spolupráce s developery
3467
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
4867
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
3885
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
4884
Odbor majetkové správy a sportu
vedoucí oddělení technické správy budov
3427
Odbor dopravně správních agend
referent ekonomický a správní
3836
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
3871
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
3569
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3826
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
4848
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor sociální a bytové politiky
referent odboru sociální a bytové politiky
4959
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
3721
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3718
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
referent oddělení cestovního ruchu
3588
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad - JKM
4856
Odbor energetického managementu
vedoucí odboru energetického managementu
3295
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
referent oddělení kultury
3382
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
4883
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
3726
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4874
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3850
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
4846
Odbor vnitřních věcí
specialista odboru vnitřních věcí
3116
Odbor sociální a bytové politiky
vedoucí odboru sociální a bytové politiky
4975
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení organizačního
3163
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení sportu a majetkové evidence
3765
Odbor dopravně správních agend
vedoucí oddělení registru vozidel
3855
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
3132
Odbor majetkové správy a sportu
referent odboru majetkové správy a sportu
3292
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
3247
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
3872
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3728
Odbor životního prostředí
referent ochrany zemědělského půdního fondu
4894
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
3463
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3736
Odbor sociální a bytové politiky
referent odboru sociální a bytové politiky
4969
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
3604
Odbor sociální péče
vedoucí oddělení kurátorské činnosti
4936
Odbor tajemníka
specialista personální agendy
3760
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
3230
Odbor tajemníka
mzdová účetní
3764
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení silničního a dopravního
3838
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3824
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
3237
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
4865
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
4972
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
3222
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
3220
Odbor právní a veřejných zakázek
vedoucí oddělení právního
3214
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
3722
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
4884
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3846
Odbor územního plánování
vedoucí oddělení úřadu územního plánování
3523
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3271
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3819
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3823
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
3512
Odbor sociální péče
vedoucí odboru sociální péče
4941
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
3620
Kancelář architektury města
referent odboru kancelář architektury města
3548
Odbor ekonomiky
referent odboru ekonomiky
3236
Odbor majetkové správy a sportu
specialista oddělení (technik – rozpočtář)
3303
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení technické správy budov
3312
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3849
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení informatiky a řízení procesů
Odbor životního prostředí
referent ŽP - souhrnná stanoviska
4879
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4835
Odbor dopravně správních agend
specialista odboru dopravně správních agend (zkušební komisař)
3055
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4824
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3852
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
4933
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
referent oddělení cestovního ruchu
3588
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3718
Odbor tajemníka
referent sekretariátu tajemníka
3172
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení sportu a majetkové evidence
3314
Odbor vnitřních věcí
vedoucí oddělení krizového řízení
3152
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3717
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení technické správy budov
3773
Odbor vnitřních věcí
vedoucí oddělení organizačního
3119
Odbor správy veřejného majetku
referent ekonomický a organizační
3532
Odbor ekonomiky
referent oddělení controllingu
3232
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
4918
Kancelář architektury města
architekt
3546
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení krizového řízení
3154
Odbor územního plánování
vedoucí oddělení ÚAP a GIS
3525
Odbor územního plánování
referent oddělení samosprávných vyjadřování
3517
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3862
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
3234
Odbor vnitřních věcí
řidič silničních motorových vozidel
3106
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
4979
Odbor životního prostředí
vedoucí odboru životního prostředí
4872
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
vedoucí oddělení kultury
3134
Stavební úřad
vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu
3602
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení informatiky a řízení procesů
3779
Odbor majetkové správy a sportu
domovník údržbář
3955
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3851
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
referent referent odboru kultury, školství a cestovního ruchu
3384
Odbor majetkové správy a sportu
specialista oddělení (technik – energetik)
3432
Odbor majetkové správy a sportu
uklízečka
Odbor sociální a bytové politiky
referent odboru sociální a bytové politiky
4968
Odbor územního plánování
vedoucí oddělení samosprávných vyjadřování
3506
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
3522
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení odpadů a ovzduší
4882
Odbor dopravních staveb
referent oddělení investic
3460
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
4875
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
3526
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
3607
Odbor vnitřních věcí
řidič silničních motorových vozidel
3106
Odbor sociální a bytové politiky
Klíčový pracovník 1 (LNA)
778497239
Kancelář architektury města
architekt
3545
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3865
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
3626
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
3757
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
4855
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení technické správy budov
3775
Odbor majetkové správy a sportu
specialista oddělení technické správy budov
3290
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
4870
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení komunikace a informací
3111
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4829
Odbor majetkové správy a sportu
vedoucí odboru majetkové správy a sportu
3313
Kancelář primátora
referent propagace a komunikace s veřejností
3145
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
3755
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení controllingu
3232
Odbor ekologie a veřejného prostoru
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
3438
Odbor sociální a bytové politiky
koordinátor CBL, týmu přímé podpory a specialista klíčový pracov
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3712
Odbor strategického rozvoje a dotací
technický specialista strategických projektů
3591
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4809
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
referent oddělení školství
3375
Odbor sociální a bytové politiky
referent odboru sociální a bytové politiky
4961
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
3610
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3259
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
3527
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
3452
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3827
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4822
Kancelář architektury města
referent odboru kancelář architektury města
3544
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
3519
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3269
Stavební úřad
referent hospodářskosprávní
3625
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu – spec. SÚ
3622
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4947
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3717
Odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
3508
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
3126
Odbor vnitřních věcí
vedoucí oddělení informatiky a řízení procesů
3117
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4820
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3293
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad - JKM
4858
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
4943
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
4889
Odbor sociální a bytové politiky
Koordinátor preventista, vedoucí týmu (Domovníci)
Odbor dopravních staveb
referent oddělení spolupráce s developery
3464
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3270
Odbor územního plánování
referent oddělení samosprávných vyjadřování
3507
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
3243
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
3208
Kancelář architektury města
architekt
3543
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3860
Stavební úřad
vedoucí odboru Stavební úřad
3601
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3741
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
4850
Odbor tajemníka
mzdová účetní - specialista
3763
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
3623
Stavební úřad
referent hospodářskosprávní
3608
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
3208
Odbor sociální péče
vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí
4810
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
vedoucí oddělení školství
3379
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
4934
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
3233
Odbor vnitřních věcí
vedoucí oddělení komunikace a informací
3777
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3828
Odbor správní a živnostenský
vedoucí odboru správního a živnostenského
3711
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
3612
Odbor vnitřních věcí
administrativní a spisový pracovník
3115
Odbor správy veřejného majetku
specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří
3883
Odbor životního prostředí
referent odboru životního prostředí
4862
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3825
Kancelář primátora
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
3176
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4917
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4823
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
3734
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
3453
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4833
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3264
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista odboru SR - finanční manažer
3372
Kancelář architektury města
architekt
3547
Kancelář primátora
vedoucí oddělení sekretariátu primátora
3122
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení správy sportovních objektů
3434
Odbor strategického rozvoje a dotací
manažer oddělení rozvojové koncepce
3579
Stavební úřad
vedoucí oddělení státního stavebního dozoru
3514
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4811
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení ochrany přírody
4893
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
3142
Odbor územního plánování
referent oddělení majetkových dispozic
3505
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
3458
Kancelář primátora
referent propagace a komunikace s veřejností
3173
Odbor ekonomiky
referent oddělení controllingu
3231
Odbor majetkové správy a sportu
referent oddělení technické správy budov
3428
Odbor vnitřních věcí
vedoucí odboru vnitřních věcí
3118
Odbor majetkové správy a sportu
specialista oddělení technické správy budov
3299
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3266
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3837
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
3451
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
3889
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3818
Odbor tajemníka
personalista
3769
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
3235
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
3462
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
4828
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
3611
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4843
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
3267
Odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení administrace projektů
3587
Odbor vnitřních věcí
specialista oddělení krizového řízení
3762
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu – spec. SÚ
3615
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registru vozidel
3835
Odbor ekonomiky
SÚPM - finanční referent
3238
Odbor vnitřních věcí
referent informačních služeb
3211
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení organizačního
3162
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista odboru SR - majetkoprávní operace
3510
Odbor strategického rozvoje a dotací
manažer oddělení rozvojové koncepce
3502
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
3723
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
4891
Odbor sociální a bytové politiky
Klíčový pracovník 2 (LNA)
770320822
Odbor právní a veřejných zakázek
právník
3217
Kancelář primátora
referent oddělení protokolu a zahraničních věcí
3165
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
4915
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů
4864
Odbor dopravně správních agend
referent oddělení registrace řidičů
3840
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
4852
Odbor sociální a bytové politiky
právník
4966
Odbor správní a živnostenský
specialista pro správní řízení
3715
Odbor dopravních staveb
referent oddělení spolupráce s developery
3464
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
3457

Úřední budovy

Historická radnice (korespondenční adresa)

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec I - Staré město

Telefon: 485 243 111
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 

El. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz (nutný el. podpis)

ID datové schránky: 7c6by6u

Nový magistrát

Náměstí Dr. E. Beneše 183/22

460 59 Liberec I - Staré město

 

Uran

1. máje 108/48

460 07 Liberec III - Jeřáb

Liebiegova vila

Jablonecká 41/27

460 05 Liberec V - Kristiánov

Nastavení cookies