08.04.2024
Jana Kodymová DiS.

UDRŽITELNOST A CIVILIZACE – unikátní exteriérová výstava, která poukazuje na nutnost změny myšlení a chování dnešní společnosti

Od dnešního dne je k vidění na náměstí u historické radnice panelová výstava Udržitelnost a civilizace. Jde o třetí panelovou výstavu ze stejného cyklu. V roce 2020 to byla Voda a civilizace, před dvěma lety Energie a civilizace.

Udržitelná budoucnost nejen pro naše děti – téma, které rezonuje především v západní části světa, a kterou se zabývá třetí tematická výstava z pera profesora Miroslava Bárty a jeho spolupracovníků.  V rámci expozice bude od 6. do 28. dubna 2024 možné zhlédnout 39 ucelených témat na solárně nasvícených panelech, které jsou přístupné 24 hodin denně zdarma.

Udržitelný rozvoj a budoucnost našich dětí je v současné době žhavé a aktuální téma. Nejedná se pouze o recyklaci, ekologicky udržitelné materiály, klimatické změny, plýtvání potravinami, ale také vodu a vodohospodářství jako takové. „Myšlenka udržitelnosti v této výstavě představuje především vizi fungování světa a každého z nás, která nás může nasměřovat k lepšímu, čistšímu a udržitelnějšímu světu. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací i výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a abychom dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech,“ říká hlavní autor výstavy prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog, nově jmenovaný člen americké akademie věd.

„Změna myšlení o energetice by měla být trvalá. Jde o změnu přemýšlení o tom, jak energii vyrábíme, jak ji spotřebováváme. Ale také o změnu přemýšlení nad tím, jak ji mezi sebou sdílíme, nebo jak si ji ukládáme na horší časy. Právě to mají umožnit legislativní změny, které chystáme. Jde nám o zajištění dostatku energií pro všechny za přijatelné ceny a také z bezpečných zdrojů. A to začíná u nás, jednotlivců,“ zdůrazňuje Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu, jehož ministerstvo poskytlo záštitu nad touto výstavou.

„O nutnosti proměnit naši civilizaci na udržitelnou se diskutuje mnoho desetiletí, v posledních letech se nám důsledky našeho neudržitelného chování ukazují všude ve světě. Musíme kvalitu života současných generací vybalancovat tak, aby energie, potraviny, ale i nerostné suroviny tu zůstaly i pro generace budoucí. Přírodní zdroje jsou ale konečné, a právě cirkularita je řešením“, dodává Mgr. Petr Hladík, ministr životního prostředí, který dal také výstavě svou záštitu.

„Čím déle a intenzivněji ve společnosti debatujeme na téma udržitelnost a civilizace, tím více nás to rozděluje. Zkusme na dosavadní spory zapomenout a poučme se z nich. Berme je jako výzvu a snažme se pomocí férových argumentů, faktů a vědeckých poznání „poprat“ o to, jak rychle, jak intenzivně a jak nutně potřebujeme jako lidská civilizace napříč všemi obory nebo kontinenty svádět složitý souboj o to, jak se zachováme a hlavně, co po sobě z hlediska skutečné udržitelnosti zanecháme pro budoucí generace, zdůrazňuje Ing. Jaroslav Zámečník, CsC. primátor statutárního města Liberce.

Ing. Daniel Beneš, generální ředitel Skupiny ČEZ a. s., která je generálním partnerem výstavy, říká: „Bezemisní obnovitelné a jaderné zdroje budou mostem na cestě do bezemisní budoucnosti. Hrozba klimatických změn totiž velí vyrábět elektřinu způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pokud urychlíme výstavbu obnovitelných a jaderných zdrojů, posílíme sítě, akumulaci i decentrální energetiku a využijeme moderní prvky pružného řízení soustavy, zvládneme to.“

Ing. Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS, a. s., která je partnerem výstavy, se zmiňuje především o nové éře energetiky. „Udržitelnost je klíčovým tématem současnosti, které se propisuje do všech oborů lidské činnosti. Pro energetický sektor znamená zásadní změnu paradigmatu. Vstup do nové nízkoemisní éry přináší řadu výzev a jeden zásadní úkol – transformovat energetiku tak, aby byla udržitelná a zároveň byla zachována bezpečnost dodávek elektřiny. ČEPS se této tranzice aktivně účastní a ve spolupráci s partnery realizuje řadu inovativních projektů, jejichž prostřednictvím chce nástup nové éry energetiky podpořit.“

Poselstvím výstavy je zamyšlení se nad dnešním životním stylem a nadužíváním (ne)výhod globální civilizace. Udržitelnost není jen o recyklaci a moderní energetice, ale především o upozadění osobního komfortu ve prospěch společnosti jako takové.

 

Partneři výstavy

Generálním partnerem putovní výstavy je Skupina ČEZ, a. s. Partnery výstavy jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČEPS, a. s., Wero Energy, a. s., Císař, Češka, Smutný s. r. o., advokátní kancelář, Teplárna Liberec, a. s., Jiří Pačinek - Pačinek Glass a Svaz vodního hospodářství ČR. Výstava se koná pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Petra Hladíka a Ministerstva průmyslu a obchodu. Pořadatelem výstavy je Statutární město Liberec.

 

Zdroj: tisková zpráva Medialogue 
 

 

Nastavení cookies