23.05.2024
Pavel Chmelík

Týmem roku Centrum bydlení Liberec

Česká asociace streetwork (ČAS) na slavnostním večeru v Goethe institutu předala výroční cenu Časovaná bota v kategoriích osobnost roku a tým roku. Touto cenou oceňuje mimořádnou práci terénních sociálních pracovníků a pracovnic (streetworkerů) i jejich dlouhodobý přínos pro společnost. Osobností roku byla odbornou porotou vybrána Markéta Řezníčková z Terénních programů Sananim. Týmem roku se stali pracovníci projektu Centrum bydlení Liberec.

Výroční cenu Časovaná bota uděluje Česká asociace streetwork od roku 2001. Jejím cílem popularizovat práci terénních sociálních pracovníků a pracovnic (streetworkerů) jednotlivců i celých týmů a zároveň jim tím poděkovat za jejich důležitou práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením, která mnohdy nemusí být veřejně známá a doceňovaná. Výroční cenu vítězům obou kategorií předali Jitka Čvančarová a Václav Marhoul, vyslanci dobré vůle UNICEF.

Osobnost roku: Markéta Řezníčková (Sananim, Terénní programy Sananim)

Markéta Řezníčková pracuje v Terénních programech Sananim již více než 22 let. Od jejích klientů se můžete dozvědět, že je člověkem, který jim nejen naslouchá, ale také skutečně pomáhá. Markéta je průkopnice praktického aplikování metody case managementu, daří se jí posouvat situace klientů tam, kde je spolupráce náročná a prognóza neradostná. Spoluutvářela podobu inovativního Pracovního a stabilitačního programu XTP Sananim. Přednáší a lektoruje na Letní škole Harm reduction, výrazně ovlivnila mnoho začínajících kolegů a kolegyň.

"Markéta dokazuje, že lze pracovat v terénu dlouhodobě, zůstat empatická a zároveň odhodlaná. Je příkladem profesionálky s obrovskou vytrvalostí a stabilitou, která přináší jejím klientům oporu a motivaci. Porota ocenila také inovace, které Markéta do oboru přinesla a její působení na mladší generaci streetworkerů, pro které je inspirací,”  komentuje ocenění pro Markétu Řezníčkovou Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork (ČAS), která byla jednou z členek odborné poroty výroční ceny.

Na druhém místě se v této kategorii umístil Aleš Strnad, vedoucí sociálních služeb organizace Naděje. Na třetí místo odborná porota zařadila Janu Peškovou, která působí v kontaktním a poradenském centru v oblasti závislostí organizace Kolpingovo dílo České republiky, z.s. v Havlíčkově Brodu.

Tým roku: Centrum bydlení Liberec

Projekt Centrum bydlení Liberec se zabývá bytovou nouzí - zabydlováním, podporou bydlení a prevencí ztráty bydlení. Tým osmi pracovníků a pracovnic v roce 2023 zabydlel celkem 92 domácností, poskytoval individuální podporu a flexibilně reagoval na různorodé a naléhavé potřeby klientů. V loňském roce přímo v terénu spolupracovali se 152 domácnostmi, které se ocitly ohrožené ztrátou bydlení. Díky intervenci CBL si tyto rodiny bydlení udržely. Týmu nechybí vytrvalost, odhodlání a velká dávka entuziasmu, s nimiž hájí zájmy klientů například při jednání s úřady a pomáhá jim ustát nelehké situace, s nimiž se v životě potýkají.

Druhé místo v kategorii Tým roku obsadil tým nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pixla, který v Plzni vede organizace Ponton. Na třetím místě této kategorie se umístil tým Kontaktního centra Progressive, které se zaměřuje na práci s lidmi se závislostmi.

"Streetwork je označován jako práce v první linii. Její nesporné náročnosti by mělo odpovídat i její ohodnocení - finanční i společenské. Že tomu tak úplně není, asi nemusím zdůrazňovat. Tím větší mám radost z projektů jako ČASOVANÁ BOTA. Děkuji všem, kteří se této profesi věnují, a doufám, že podobnými akcemi přispějeme k tomu, aby měli motivaci v ní pokračovat," uvedla k výroční ceně další z členek poroty, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová.

Podrobnější medailony vítězů i pěti finalistů obou kategorií i aktuální informace o výroční ceně Časovaná bota najdete na webové stránce www.casovanabota.cz.

Časovaná bota 2023 - kategorie Osobnost roku:
1. místo: Markéta Řezníčková, Terénní programy SANANIM z.ú.
2. místo: Aleš Strnad, vedoucí služeb NADĚJE
3. místo: Jana Pešková. kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky organizace Kolpingovo dílo České republiky z.s. v Havlíčkově Brodu

Čestné uznání obdrželi:
Kristýna Karpíšková ze Spolku Ulice Plzeň,
Jiří Vlček, Terénní programy organizace Renarkon, o.p.s.., Frýdecko-Místecko

Časovaná bota 2023 - kategorie Tým roku:
1. místo: Centrum bydlení Liberec, Liberec
2. místo: NZDM Pixla, Ponton z.s., Plzeň
3. místo: Kontaktní centrum Progressive, Praha

Čestné uznání obdrželi:
Beztíže, DDM Ulita, Praha Uličník, Diakonie Západ

Nastavení cookies