04.01.2022
Jan Král

Páter Antonín Kejdana se stal čestným občanem Liberce

Město Liberec udělilo čestné občanství páteru Antonínu Pavlu Kejdanovi in memoriam za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury, demokracie a lidských práv.

Slavnostního aktu se Antonín Pavel Kejdana nedožil, zemřel 8. prosince 2020 ve věku 88 let. Čestné občanství předal jeho sestře Ludmile Chráskové primátor Liberce Jaroslav Zámečník ve františkánském kostele sv. Antonína Paduánského v Ruprechticích, kde páter Kejdana dlouhé roky sloužil.

Slavnostního aktu se dále zúčastnili náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová a náměstci Zbyněk Karban, Ivan Langr a Jiří Šolc, členové rady a zastupitelstva města a další hosté. Za římskokatolickou farnost Liberec – Ruprechtice pak P. Jeroným František Jurka OFM – kvardián (představený kláštera) a bratři OFM. Laudatio se zaměřením na laureáta přednesl poslanec a zastupitel města Jan Berki.

Antonín Pavel Kejdana se narodil 3. ledna 1932 ve vesnici Nízký Dřevíč u Hronova. Po vojně se v roce 1958 připojil k “podzemní” řeholní komunitě v Roztokách u Prahy, kde se začal teologicky vzdělávat. V roce 1961 ho kvůli tomu zatkla StB. Prošel věznicemi v Hradci Králové, Pankráci, Ruzyni a Valdicích, celkem strávil za mřížemi devět měsíců. Po propuštění pokračoval ve studiu a přípravě na duchovenskou činnost.

V roce 1968 byl tajně vysvěcen na kněze a o rok později začal působit v duchovní správě. Prošel vícero farností v okolí Liberce, šestnáct let sloužil v Hrádku nad Nisou a nedaleké Chrastavě. Od roku 1989 žil a sloužil v Liberci v tamní františkánské komunitě, kde se po revoluci konečně mohl naplno a beze strachu věnovat duchovní činnosti.

Díky řadě různých profesí a prací, kterými v životě prošel, měl vždy blízký vztah k nejrůznějším činnostem, od technických po ty nejprostší. Velmi mu ležela na srdci františkánská strohost a chudoba, měl také vždy otevřené srdce pro lidi bez domova a ostatní potřebné.

Rozhovory pro Paměť národa: https://www.pametnaroda.cz/cs/kejdana-antonin-pavel-1932

Nastavení cookies