19.05.2023
Jana Kodymová DiS.

Dialog 2023 pomáhá rozvíjet spolupráci mezi partnerskými městy Augsburg a Liberec

V bavorském Augsburgu se v polovině května uskutečnilo tradiční setkání zástupců bavorského města a Liberce v rámci kulturních dnů DIALOG 2023.
Kulturně-společenskou událost zahájili primátorka města Augsburg Eva Weber, primátor statutárního města Liberce Jaroslav Zámečník, a dále jeho náměstci Jiří Janďourek a Jiří Šolc.

Letošního Dialogu 2023 se za českou stranu zúčastnili i zástupci Oblastní galerii Liberec ředitel Filip Suchomel a Petra Froese, a za Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci ředitelka Dana Petrýdesová. Technickou universitu zastupoval děkan Fakulty umění a architektury Jan Stolín. Oblast kultury a školství dále reprezentovala ředitelka ZŠ Husova Blanka Reindlová a Jaroslava Pastuchová, pedagogové Gymnázia F. X. Šaldy Liberec Renata Šípová a Romeo Henrich spolu s několika studenty. Dále se na setkání podílela předsedkyně Svazu Němců v regionech Liberec, Lužice-Severní Čechy Petra Laurin a členka Svazu Michaela Janyska.

Program kulturních dnů byl ve znamení spolupráce mezi oběma městy, výměny v oblasti kultury či vzdělávání a dialogu mezi politickými reprezentacemi i zástupci občanské společnosti obou měst. Žáci základní školy Wittelsbacher Grundschule ve spolupráci se ZŠ Husova v Liberci připravili divadelní inscenaci „Malá čarodějnice“, ve které jako kulisa slouží obrázky malované libereckými žáky.
S velkým úspěchem se setkala výstava fotografií Jiřího Jiroutka „Tajemná krajina“, kterou připravila kurátorka Jitka Mrázková ve spolupráci s dcerou fotografa Zuzanou Jiroutkovou.

Během Dialogu proběhly dva koncerty liberecké skupiny Superhero Killers, jeden z nich v místním pivovaru Hasen-Bräu dohromady s kapelou 3ShotgunS.

Další doprovodný program zajistil se svou výstavou obrazů liberecký výtvarný umělec David Hanvald, proběhla přednáška „Historie oddílu Reichenberg v alpském klubu“, přednáška „Literární procházka Libercem“ věnovaná lokalitám v někdejším Reichenbergu.
V augsburské Městské knihovně se konal i další program – obrázkové karetní divadlo Kamishibai  pro děti od 3 – 7 let „Malý Vodnář" od Otfrieda Preusslera a inscenaci studenů Gymnázia F. X. Šaldy „Krabat" a prostor byl věnován i projektu grafický román – Odsunuté děti a výstava prací na toto téma, které představili žáci augsburského Gymnázia Jakoba Fuggera.

Souběžně s kulturním programem probíhala výměna zkušeností z oblasti městského plánování a tvorby veřejného prostoru. Odborný program připravili architekti městského úřadu pro územní plánování a plánování rozvoje Gregor Spielberger, Ulf Gnauert-Jende a Alexander Spanjardt, za českou stranu se zúčastnil náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek, vedoucí Kanceláře architektury města Zuzana Koňasová a odborný pracovník odboru Územního plánování Jaromír Kronát. Na jednání se otevřela společná témata, která se týkala veřejného prostoru a nastavení spolupráce s investory. Velkým tématem bylo územní plánování a příprava území, dále rozdílnosti stavebního práva v Německu a v Čechách a všechny výzvy, které z těchto rozdílů vyplývají. Součástí rozsáhlého programu byly i praktické ukázky realizací infrastruktury města s ohledem na tvorbu kvalitního veřejného prostoru, adaptační opatření, hospodaření se srážkovou vodou a péče o zeleň ve městě.

Tvůrkyněmi a koordinátorkami Dialogu jsou každoročně vedoucí oddělení protokolu a zahraničních věcí Miluše Charyparová a Pia Schaller za kancelář primátora města Augsburg. Iniciátorkou partnerství mezi Libercem a Augsburgem byla v roce 2001 Sonja Hefele, čestná prezidentka Německo-české společnosti Augsburg.  Za tuto snahu jí v září 2021 primátor Liberce Jaroslav Zámečník udělil medaili města za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie a lidských práv.

 

Fotografie volně k použití – označeny Kulturní dny Dialog 2023 Augsburg v albu Akce květen 2023:

https://www.flickr.com/photos/130637704@N03/albums/72177720308287569

Text a foto: Anna Stanislavová

Nastavení cookies