04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 24.06.2010

Body zařazené na program jednání:

 1. Program jednání
 2. Diskuse
 3. Majetkoprávní operace
 4. Bezúplatný převod zahradních chatek
 5. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
 6. Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2009
 7. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2010
 8. Zástavní smlouvy – bytové objekty v lokalitě U Sila(část materiálu je neveřejná, proto ho zde nenaleznete kompletní)
 9. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2009
 10. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2009
 11. Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 2. řádné kolo 2010
 12. MŠ Kamarád – realizace úspor energie
  Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace
 13. ZŠ Lesní – realizace úspor energie
  Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace
 14. Návrh na snížení základního jmění Liberecké IS, a. s.
 15. Úprava řešení kruhové křižovatky Polní – Selská – Na Mlýnku, schválení odchylky od řešení dle urbanistické studie „Liberec – Staré Pavlovice“
 16. Petice Za výstavbu domu v ulici Svojsíkova v Liberci
 17. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období
 18. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. dubna 2010
 19. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

4a. - Nabytí nemovitostí - vypořádání likvidačního zůstatku
13a. - Smlouva o partnerské spolupráci
14a. - Volba zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s
14b. - Volba zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
16a. - Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 - o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní přístroje

Nastavení cookies