04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 25.02.2010

1. Pozvánka na 2. zasedání ZM
3. Majetkoprávní operace
+ doplnění
4. Převod nemovitostí - legalizace stavu
5. Finanční vypořádání - byt č. 367/03, ul. U Soudu, Liberec 2
6. Nerudovo náměstí - Oprava povrchů: výběr varianty řešení + prezentace
7. Tramvajová trať Fügnerova - Dobiášova - smlouva o partnerství a spolupráci na projektu
8. Obchodní centrum PLAZA - prodej pozemků
9. Podání dotační žádosti - "Parky Lidové sady I" v IPRM zóna Lidové sady
10. IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"
11. Návrh rozpočtového opatření č. 1 statutárního města Liberec na rok 2010
12. Zadání 63. změny územního plánu města Liberec
13. Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 - 1178 konkrétním žadatelům
14. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2010
15. Návrh správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2010
16. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML - 1. kolo roku 2010
17. Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009
18. Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009
19. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2009
20. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28. ledna 2010
21. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies