04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 24.06.2010

Změny provedené v podkladech:

 • 17. 6. - v bodu č. 3 - Majetkoprávní operace byla doplněna žádost občana u I/6 a I/7.
 • 18. 6. - byla přidána informace č. VII
 • 21. 6. - byla doplněna poslední strana u bodu č. 8
 • 22. 6. - byla přidána informace č. VIII
  - u bodu č. 36 byla doplněna jedna strana
  - nové body k zařazení na program 26 a., b., c.
 • 23. 6. - nový bod č. 3a
  - nový bod č. 33a
 • 24. 6. - nový bod č. 33b
  - nová informace č. IX
  - nový bod č. 33c

Nové body k zařazení na program zasedání

Body zařazené na program zasedání zastupitelstva
Program zasedání
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse
3. Majetkoprávní operace
4. Změna formy prodeje bytových jednotek obsazených nájemníky
5. Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
6. Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice – přijetí dotace
7. IPRM Rochlice – revitalizace území
8. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec pro rok 2010
9. Refinancování stávajících závazků – splátka úvěrů PPF banky (materiál je zčásti neveřejný, proto ho zde nenaleznete kompletní)
10. Refinancování stávajících závazků – Zástavní smlouva k hypotečnímu úvěru Komerční banky (materiál je zčásti neveřejný, proto ho zde nenaleznete kompletní)
11. Refinancování stávajících závazků – Emisní podmínky (materiál je zčásti neveřejný, proto ho zde nenaleznete kompletní)
12. Refinancování stávajících závazků – Smlouva o upsání a koupi dluhopisů (materiál je zčásti neveřejný, proto ho zde nenaleznete kompletní)
13. Refinancování stávajících závazků – Zástavní smlouva (materiál je zčásti neveřejný, proto ho zde nenaleznete kompletní)
14. Smlouvy o půjčce s obchodními společnostmi města (materiál je zčásti neveřejný, proto ho zde nenaleznete celý)
15. Souhrnná výroční zpráva organizací a obchodních společností s účastí SML
- 1. část
- 2. část
- 3. část
16. Odpis pohledávky
17. Žádost o prodloužení splátkového kalendáře – pana Martina Sloupa
18. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.
19. Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2010
20. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
21. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
22. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fond SML na pravidelnou sportovní činnost v roce 2010
23. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací v roce 2010 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
24. Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML pro 3. a 4. kolo roku 2010
25. Změna usnesení ZM č. 61/10 a č. 94/10 – návrh změny čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
26. Změna usnesení ZM č. 60/10 – čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních pří-spěvkových organizací
27. Změna dotačního programu podpory provozu MŠ na území města Liberce, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec
28. Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci prevence kriminality pro rok 2010
29. Schválení přijetí dotace na projekt Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce
30. Schválení přijetí dotace na projekt Zavádění procesního a projektového řízení na SML a jím zřizovaných či založených organizacích
31. Návrh na zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Liberec, Gagarinova 787, p. o.
32. Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2010
33. Obecně závazná vyhláška SML, kterou se mění obecně závazná vyhláška SML č. 7/2001 Statut města Liberec
34. Vydání 56C. změny územního plánu města Liberec
35. Zadání 65. změny územního plánu – Strategická změna – zoologická zahrada
36. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. května 2010
37. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Nastavení cookies