03.06.2010
Jan Král

Návštěva v Dunkerque 27. - 31. 5. 2010

V neděli 30. května v poledne podepsali primátor Jiří Kittner a starosta severofrancouzského města Dunkerque Michel Delebarre smlouvu o partnerské spolupráci obou měst.

Delegace statutárního města Liberec v čele s primátorem Jiřím Kittnerem a zastupiteli Evou Kočárkovou, Petrem Šourkem a Michaelem Dufkem přijela do francouzského Dunkerque ve čtvrtek 27. května vpodvečer.

Program příštích tří dnů návštěvy v Dunkerque byl velmi nabitý. Vyjma podpisu smlouvy o partnerské spolupráci se konala i řada pietních aktů a  ceremonií u příležitosti oslav 70. výročí operace Dynamo, které ve městě probíhaly. Více o operaci Dynamo se dočtete zde.

Součástí liberecké delegace byli také studenti a zástupci Československé obce legionářské s pěti válečnými veterány – Miloslavem Adamíkem, pplk. Jánem Bačíkem, plk. Stanislavem Hněličkou, plk. Adolfem Kaletou a Josefem Švarcem, kteří bojovali ve Francii a zúčastnili se osvobození Dunkerque v roce 1945. Svou výstavu, jež byla donedávna k vidění v libereckém Radničním sklípku sem v rozšířené verzi přivezla také Rota Nazdar. Výstava byla a stále je Francouzy hojně navštěvována a  právě pro velký zájem bylo ujednáno také její prodloužení.

Den 1. – pátek 28. května 2010

V pátek ráno se liberecká delegace setkala na dunkerqueské radnici se zástupci města. Na programu přátelské schůzky byla debata o společné budoucnosti a vzájemné spolupráci obou měst, která jsou na první pohled odlišná. Liberec leží v podhůří, Dunkerque je naopak přístavem. Francouzské město prošlo 2. světovou válkou se všemi jejími strastmi a  bylo po válce kompletně nově postaveno. Město pod Ještědem válečným bombardováním dotčeno nebylo, ale přesto se pro něj válka stala významným mezníkem. Respektive zejména poválečné události - odsun sudetských Němců a příchod nového obyvatelstva z celé republiky velmi ovlivnily další vývoj města. Ale právě válečné hrůzy obě města spojily. Starosta Dunkerque Michel Delebarre i liberecký primátor Jiří Kittner se shodli na tom, že je třeba válečné události neustále připomínat zejména mladým lidem. „Vzájemné partnerství ale nemůže fungovat jen na  historických základech a my stojíme o to, aby spolupráce probíhala zejména v oblastech školství, kultury a sportu. Vždycky záleží na tom, aby spolupracovaly jednotlivé organizace, právě jejich činností  totiž taková partnerství žijí,“ řekl primátor Jiří Kittner. Na stvrzení svých slov dodal, že se cesty do Francie zúčastnili i zástupci studentů ze tří libereckých gymnázií, aby sami navázali spolupráci a našli společná témata s francouzskou mládeží.

schůzka zástupců obou měst na radnici květinová výzdoba dunkerqueské radnice

 

Dalším  bodem programu byla návštěva muzea moderního umění L.A.A.C., které stojí v místech, odkud byli na malých člunech a rybářských loďkách odváženi francouzští a britští vojáci k anglickým břehům při operaci Dynamo.

muzeum L.A.A.C.

Odpoledne následovaly pietní akty na třech významných místech v okolí Dunkerque. Prvním z nich byl městský hřbitov, kde jsou pohřbeni padlí Britové.

Dalším místem, na kterém všichni přítomní vzdali čest památce padlých účastníků operace Dynamo byl Esquelbecq, kde 28. května 1940 bylo jednotkami SS  popraveno osmdesát britských vojáků.

Poslední zastávkou byla pro Čechy významná vesnička Wormhout. Jiří Kittner a čeští váleční veteráni, kteří se obléhání Dunkerque v letech 1944 – 1945 pod velením armádního generála Aloise Lišky zúčastnili, tak uctili památku svých spolubojovníků v místech, kde 9. května 1945 Němci stvrdili podpisem svůj odchod z Dunkerque.

Den 2. – sobota 29. května 2010

Sobota byla zlatým hřebem dunkerqueských oslav. Konala se totiž hlavní vzpomínková akce na pláži u Památníku spojenců. Čest účastníkům operace Dynamo vzdali francouzští, angličtí, belgičtí i čeští vojáci a  námořnictvo, zástupci vlád všech zmíněných zemí, představitelé Dankuerque i Liberce a v  neposlední řadě také váleční veteráni, kteří přijeli různých koutů Evropy. Mnozí z nich byli na kolečkových židlích a  většina se opírala o hůl, ale hrdost, s jakou nesli vyznamenání na  svých pečlivě udržovaných uniformách a jejich hrdě vztyčené hlavy nenechávaly nikoho na pochybách, že jde o opravdové hrdiny.

Objektivy všech fotoaparátů a kamer byly upřeny nejčastěji na  Michaela, vévodu z Kentu, který se akce též zúčastnil. Na české straně byl nejvýznamnější osobností český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer. Po slavnostním kladení květin k památníku, kam také primátor Jiří Kittner položil věnec s květy v národních barvách za Liberec, zazněly hymny všech zúčastněných států v podání francouzského armádního orchestru 43. pěšího pluku. Francouzské, anglické, belgické a české vlajky vlály na stožárech a slunečné počasí umožnilo, aby z moře celému ceremoniálu přihlížely malé čluny britského národního námořnictva, které při této příležitosti připluly od anglických břehů. Přesně v takových člunech a loďkách byla převezena velká část vojáků při operaci Dynamo v roce 1940.

Odpoledne už počasí oslavám tolik nepřálo, nebe se zatáhlo a začalo jemně, ale vytrvale pršet. Důstojnost a příjemnou atmosféru přehlídky všech delegací, které se zúčastnily oslav operace Dynamo, to ale nijak nenarušilo. Od kostela St. Eloi, odkud průvod vycházel, až k dunkerqueské radnici, kde defilé končilo, byly chodníky lemovány mávajícími lidmi. Nejpočetnější a nejvýraznější skupinu diváků tvořili cyklisté z britské organizace Help for Heroes.

Na náměstí před radnicí byli pak evropští váleční veteráni a spolu s významnými osobnostmi Evropy vítali defilující skupiny.

diváci - cyklisté Rota Nazdar

Den 3. - 30. května 2010

Počasí si udrželo svou uplakanou tvář ze sobotního podvečera a ráno nebylo slunečné, jak všichni doufali. Prvním bodem nedělního programu byla návštěva vzpomínkové výstavy v muzeu Mémorial de Dunkerque, jež sídlí v prostorách původního dunkerqueského opevnění z 19. století. Součástí výstavy, která podrobně mapuje operaci Dynamo v roce 1940, byla i expozice Roty Nazdar. Ta přivezla do Francie výstavu o československé obrněné brigádě a originální filmové dokumenty o činnosti naší brigády v Dunkerque v letech 1944 - 1945. Více o Rotě Nazdar se dočtete zde.

Prohlídky výstavy se spolu s libereckou delegací zúčastnila řada vysokých britských, francouzských a českých vojenských i civilních představitelů, např. Michael - vévoda z Kentu, velvyslanec Pavel Fischer, náčelník Generálního štábu Armády České republiky Vlastimil Picek nebo starosta Dunkerque Michel Delebarre.  Součástí programu v muzeu bylo i odhalení pamětní desky se jmény Čechoslováků, kteří padli při osvobozování Dunkerque v letech 1944 – 1945.

Čechoslováci padlí v bojích o Dunkerque 1944 - 1945 zleva: plk. Hnělička, gen. Picek, J.Švarc, plk. Kaleta, gen. Kolkus, pplk.Bačík, M. Adamík
Michael - vévoda z Kentu, velvyslanec Josef Fischer s darem do starosty Delebarre - obrazem gen. Lišky model operace Dynamo 1940

Po prohlídce výstavy následovala slavnostní inaugurace tří ulic v nové dunkerqueské ekočtvrti Grand Large. Nejdůležitější pro českou výpravu byl křest ulice generála Aloise Lišky, pod jehož velením byl Dunkerque v roce 1945 osvobozen. Komunikace nesoucí jméno generála Lišky je pěší zónou nové čtvrti a tabulka s názvem ulice je popsaná tak, že obyvatelé mají možnost se dozvědět, kdo generál Liška byl.

Odhalení se spolu s českými veterány a spolubojovníky generála Lišky zúčastnili také již zmíněné významné osobnosti a vnuk generála pan Miroslav Pelikán. Důstojnost okamžiku podtrhla nastoupená jednotka Roty Nazdar a česká státní hymna. Více o generálu Liškovi, rodákovi z nedalekého Záborčí u Malé Skály se dočtete zde.

Vrcholem celého pobytu Čechů na severu Francie byl podpis Smlouvy o  partnerské spolupráci mezi městy Liberec a Dunkerque, k němuž došlo v sále nové školy Lycée Guy Debeire v již zmíněné vznikající čtvrti města.

Před podpisem smlouvy si představitelé měst vyměnili dárky a čeští váleční veteráni obdrželi z rukou dunkerqueského starosty pamětní medaile.

starosta Michel Delebarre předává medaile českým válečným veteránům

podpisu přihlížel český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer ...a je podepsáno

 

Studenti libereckých gymnázií se setkali se svými dunkerqueskými protějšky a dle jejich slov byla kromě spolupráce navázána i četná přátelství. Primátor Kittner pozval zástupce Dunkerque do Liberce k diskuzi nad budoucími projekty. Setkání partnerských měst by se mohlo uskutečnit ještě do konce letošního roku.

„Celý pobyt ve Francii byl velmi příjemný a zvláště jsem rád za pozornost, která byla věnována našim válečným veteránům, na jejichž zásluhy se mnohdy zapomíná. Věřím, že právě podepsaná smlouva bude naplněna a rád budu tuto spolupráci podporovat,“ řekl na závěr Jiří Kittner.

 

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Text a foto: Markéta Hozová

Nastavení cookies