07.02.2010

Upozornění pro vlastníky vodovodů a kanalizací

Předložení vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací za předchozí rok.

Předložení vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací za předchozí rok.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen bezplatně předávat vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, a to každoročně vždy do 28. února za předcházející kalendářní rok.
(§ 5 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů)
Údaje je možno vodoprávnímu úřadu zaslat na CD, případně e-mailem.

Nastavení cookies