MML UPUP - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI podle ustanovení § 21 odst. (1) písm. a) odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb.

Úřad územního plánování v rámci územně plánovací informace poskytuje informace vyplývající z územních plánů jednotlivých obcí, ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, ze schválených územních studií a územně analytických podkladů.  

Formulář k žádosti je dostupný na webovém odkazu https://portal.liberec.cz/situace/oblast/uzemne-planovaci-informace.

 

Nastavení cookies