Rybářský lístek

Dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a vyhlášky č. 197/2004 Sb. je pro výkon rybaření nutné mít vydaný rybářský lístek. Rybářský lístek se vydává pro území celé ČR na dobu neurčitou (od 1. 11. 2017), 10 let, 3 let, 1 rok nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem (po novele č. 104/2011 Sb. s účinností od 1. 7. 2011), v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.
Pod pověřený obecní úřad Liberec spadají tyto obce: Dlouhý Most, Jeřmanice, Liberec, Stráž nad Nisou, Šimonovice - příslušné pracoviště naleznete v budově Nového Magistrátu v přízemí přepážkové haly.
K vystavení rybářského lístku je nutné předložit:

  • starý rybářský lístek nebo Osvědčení o získané kvalifikaci
  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
  • žádost - je vyplněna ve spolupráci s pracovníkem příslušné přepážky
  • doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání 30-ti denního rybářského lístku

Osobám mladším 15let se vydává rybářský lístek na základě předložení rodného listu (zkoumá se zde rozumová a volní vyspělost odpovídající jejich věku - dle § 31, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), případně zákonnému zástupci, který předloží svůj občanský průkaz a rodný list nezletilého (pokud má dítě zapsané v občanském průkaze – rodný list není třeba).

Správní poplatky podle doby platnosti:

30 dní 200 Kč
1 rok 100 Kč (50 Kč*)
3 roky 200 Kč (100 Kč*)
10 let 500 Kč (250 Kč**)
neurčitou 1000 Kč (500 Kč**)


* pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
** pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce.
Rybářský lístek se vydává většinou na počkání. Je možné ho vystavit i jiné osobě, ale pouze na základě plné moci (formulář SPSC/5).

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.