Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu

Ing. Jaromír Kvasnička

referent oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu
pověřen zastupuváním funkce vedoucího oddělení
Tel.: 48 524 3138
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 204

Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: +420 485 243 137

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Havranová Barbora referent oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu nám. Dr. E. Beneše 1 204 48 524 3138
Ing. Kvasnička Jaromír referent oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu nám. Dr. E. Beneše 1 204 48 524 3138
Ing. Lelková Jana referent oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu nám. Dr. E. Beneše 1 204 48 524 3139
Bc. Mizerová Šárka referent oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu nám. Dr. E. Beneše 1 204 48 524 3765
Bc. Vondráčková Renata referent oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu nám. Dr. E. Beneše 1 204 48 524 3135
POPIS ČINNOSTI

Oblast sportu

 • Uzavírá smluvní dokumenty vyplývající z rozpočtu oddělení OSCR a následně provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých prostředků
 • Spolupracuje se sportovními organizacemi na území města Liberec včetně zajištění kontrol plnění povinností vyplývajících z nájemních smluv
 • Kontroluje majetkoprávní operace ve vztahu k nemovitostem uvedeným v nájemních smlouvách a zřizovacích listinách oddělení OSCR
 • Zajišťuje veškerou administraci sportovního fondu včetně činnosti správní rady a sportovní komise
 • Připravuje a uzavírá smluvní dokumenty s příjemci dotací ze sportovního fondu
 • spolupracuje s odborem majetkové správy ohledně sportovišť v majetku města

 

Oblast cestovního ruchu

 • Zajišťuje propagaci města Liberce jako turistického cíle
 • Podílí se na rozvoji cestovního ruchu v Liberci
 • Spolupracuje s médii, především Libereckých zpravodajem
 • Spolupracuje s cestovními kancelářemi a informačními centry v ČR
 • aktivně se podílí na přípravě akcí města (Velikonoce, Jarmark, Advent apod.)
 • aktivně se podílí na přípravě akcí Libereckého kraje (Oslavy Ještědu apod.)
 • organizuje akci Dny evropského dědictví
 • spolupracuje s partnerským městem Žitava v oblasti cestovního ruchu a kultury
 • podává žádosti na Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko
 • aktivně se účastní veletrhů cestovního ruchu
 • podílí se na přípravě mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou
 • zajišťuje veškerou administraci kulturního fondu včetně činnosti správní rady a komise pro kulturu a cestovní ruch
 • připravuje a uzavírá smluvní dokumenty s příjemci dotací z kulturního fondu
 • podílí se na tvorbě průvodcovských okruhů po městě pro turisty

 

 

Aktuality odboru

10.12.2018

Zrestaurovaný sloup bude perlou barokní zahrady

Krásnou barokní perlou se může nově chlubit statutární město Liberec. Morový (mariánský) sloup z dílny Matyáše Bernarda Brauna je už kompletně zrestaurován. Své pevné místo má v zahradě u Kostela Nalezení sv. Kříže.
 
05.12.2018

Hlasujte o nejkrásnější vánoční strom

V centru Liberce najdete 32 vánočních stromečků, které ozdobili místní obchodníci. Vyberte ten nejhezčí a vyhrajte.
 
30.11.2018

Nová výstava v městské galerii se blyští sklem

Slavnostní vernisáží odstartovala v pátek 30. listopadu historicky třetí výstava v Malé výstavní síni naproti radnici. Expozice „Sklo a světlo“, kterou pořádá statutární město Liberec, prezentuje práce studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Nová městská galerie tak návštěvníkům představuje řemeslo, které proslavilo Liberecký kraj po celém světě.
 
26.11.2018

Vánoční strom už září na náměstí

Zaplněné náměstí Dr. Edvarda Beneše v neděli 25. listopadu zabouřilo ovacemi a všeobecnou euforií. Tisíce lidí si totiž nenechaly ujít napjatě očekávané rozsvícení čtrnáctimetrového vánočního stromu. Smrk stříbrný, který po deseti letech střídá smrk ztepilý, je nyní hlavní atrakcí nočního Liberce.
 
21.10.2018

Libereckou dominantu připomíná informační tabule

Na náměstí Českých bratří v Liberci byla 20. října odhalena informační tabule, která ve 4 jazycích představuje historii kostela zbouraného v roce 1976. Slavnostní akce se za vedení města zúčastnil náměstek primátora Ivan Langr. Akci doprovodilo vystoupení chrámového sboru.
 
Předchozí
1