Územní studie Hoření Proseč

textová část (pdf)

grafická část

1) schéma širších vztahů (pdf)

2) Přírodní a krajinné hodnoty území (pdf)

legenda (pdf)

3) Urbanistické a kulturně historické hodnoty území (pdf)

legenda (pdf)

4) Návrh řešení územní studie (pdf)

legenda (pdf)

5) foto (pdf)


Stanoviště fotosnímků (pdf)

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 12. 5. 2015.