Územní studie Bláto-Chlum-Padouchov

textová část (pdf)

grafická část

1) schéma širších vztahů (pdf)

2) Přírodní a krajinné hodnoty území (pdf)

legenda (pdf)

3) Urbanistické a kulturně historické hodnoty území (pdf)

legenda (pdf)

4) Návrh řešení územní studie (pdf)

legenda (pdf)

fotodokumentace

 

Využití územní studie bylo schváleno dne 22. 4. 2014.