Historie

 • 1991 - rok vzniku prvního útvaru, který je podobný obecní policii. Pod vedením pana Tlustého bylo v tomto roce ve službě 6 osob, zatím beze zbraní a vysílaček. Služebna na Soukenném náměstí.
 • 1992 - velitelem je pan Sklenář a zřízení MP je přijato obecně závaznou vyhláškou města Liberce č. 4/1992 o zřízení Městské policie Liberec. Objevují se první služební zbraně - pistole ČZ vz. 83 ráže 9 mm.
 • 1993 - ředitelem se stává Jiří Vacek. Přijato 60 strážníků, všem sloužícím strážníkům jsou zakoupeny služební zbraně, a to revolvery Colt King Cobra, Smith&Wesson a pistole ČZ 85. Začínají se používat neprůstřelné vesty při zásazích, spojení zajišťují radiostanice Motorola, nakupuje se a zasíťovává se PC technika, kupují se 4 služební vozidla. Přijata vůbec první koncepce MP Liberec se směnami, výkonem, operačním střediskem a organizační strukturou. Proníhá intenzivní výcvik střelecko-taktické přípravy. Stav strážníků byl cca 85 osob. MP se stěhuje do nových prostor na tř. Dr. M. Horákové.
 • 1994 - zřízení oddělení pro projednávání přestupků a dopravní oddělení. které zabezpečuje dohled nad dopravní situací pomocí tří dvoučlenných hlídek vybavených prvními TPZOV.
 • 1995 - vybudování nového systému evidování a zpracování přestupků pomocí přenosných počítačů (PTC) a následného zpracovávání na PC. Společné vyvíjení a rozvíjení systému s firmou DHS Praha a Merlin Praha. Otevřena první služebna v Rochlicích (20.7.1995) - 6 strážníků + velitel.
 • 1996 - ředitelem je jmenován Břetislav Putna
 • 1997 - ředitelem je jmenován Josef Žejdl. V tomto období se pokračuje v profesionalizaci MP Liberec. MP Liberec dosahuje velkých úspěchů na střeleckých soutěžích. Zásahová jednotka je na vysoké úrovni.
 • 1998 - otevřena druhá služebna MP na Františkově (1.4.1998). V tomto roce dochází k realizaci městského kamerového systému v počtu osmi kamer a následně k dalšímu rozšiřování. Počet strážníků a pracovníků čítá cca 100 osob.
 • 1999 - ředitelského postu se ujímá Čestmír Hřebík. Od tohoto roku fungují po městě schránky důvěry. Kamerový systém má již 19 kamer, včetně pokrytí části sídlišť Rochlice a Broumovská.
 • 2001 - v autoparku MP přibyly dva motocykly Cagiva v policejní úpravě.
 • 2002 - nákup preventivního radaru v rámci prevence kriminality.
 • 2004 - převzetí městského kamerového systému do správy MP. Zprovozněn mobilní telefon pro sluchově postižené spoluobčany, na který mohou zasílat své podněty, stížnosti či oznámení pomocí SMS zpráv.
 • 2005 - revitalizace a převod kamerového systému z analogového na digitální. Zřízení operačního střediska v prostorách Krajského úřadu.
 • 2008 - stěhování do budovy „Uran". Po výběrovém řízení nastupuje do čela MP Mgr. Ladislav Krajčík
 • 2009 – modernizace operačního střediska
 • 2009 – zřízení přepážkového pracoviště na oddělení dopravy a přestupků pro pohodlnější a kulturnější vyřizování přestupků s veřejností
 • 2009 – nová koncepce podoby výstrojních součástek služebního stejnokroje strážníků
 • 2010 – vznik okrskové služebny Pavlovice a Rochlice
 • 2010 – do vybavení MP byly zařazeny defibrilátory a strážníci prošli školením k jejich používání; jsou umístěny ve služebních vozidlech a na recepci MP
 • 2010 - vybavení okrsků skútry YAMAHA a jízdními koly pro efektivnější a rychlejší pohyb strážníků v terénu
 • 2010 - zahájení služeb strážníků MP Liberec v lyžařském sportovním areálu na Ještědu formou SKI hlídek strážníků, které dohlíží na dodržování pravidel a veřejného pořádku při lyžování v areálu a spolupracují s provozovatelem areálu formou Ski - hlídky
 • 2011 – zahájení projektu získání shody systému managementu kvality s požadavky ČSN
 • 2012 – v místech opakované kriminality začala být používána monitorovací zařízení tzv. „Fotopasti“
 • 2012 – na základě veřejnoprávní smlouvy byla zahájena nepřetržitá služba na katastru města Frýdlant, a to v nepřetržitém režimu dvoučlennou motohlídkou. K tomuto účelu byla zřízena služebna MP na náměstí T. G. Masaryka v přízemí domu čp. 99
 • 2013 – získání certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 v oblasti Řízení organizace při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
 • 2013 – zřízení služebny MP na terminálu MHD v ulici Fügnerova v Liberci
 • 2013 – zahájení zkušebního provozu nového informačního systému MP Manager
 • 2014 – po úspěšném zkušebním provozu ostré zavedení nového informačního systému do praxe u MP, včetně masivního využívání mobilních zařízení (mobilní telefony, tablety) k dokumentaci událostí a přestupků strážníky přímo v terénu bez nutnosti administrativy v kanceláři na služebně
 • 2014 – zakoupení mobilního měřícího zařízení rychlosti, umístění ve služebním vozidle MP a zahájení měření rychlosti vozidel na území města Liberce
 • 2014 – zřízení služebny MP v nové vstupní budově ZOO Liberec v Lidových Sadech v ulici Riegerova
 • 2014 – získání akreditace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro potřeby zřízení a provozu školicího střediska MP Liberec
 • 2014 – převzetí dětského dopravního hřiště v ulici Generála Svobody v Liberci do správy MP Liberec
 • 2014 – v rámci Programu prevence kriminality byly v rámci dotačního titulu zakoupeny dvě speciální kamery do služebních vozidel MP, vybavené systémem na vyhledávání odcizených motorových vozidel
 • 2015 – zakoupení a přechod na nový radiokomunikační systém PEGAS, který umožňuje přímou komunikaci se složkami IZS při výkonu služby, v rámci řešení krizových stavů i součinnostních akcí
 • 2016 - převzetí odpovědnosti za fungování parkovacího systému a prodej parkovacích karet

 

       

    Leden 2000


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 09.06.2023 00:01

Nastavení cookies