Zpráva o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2014 - 2018

Každý může uplatnit své připomínky ke zprávě od 28. 5. 2018 do středy 27. června 2018. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno pouze písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Zpráva o uplatňování územního plánu Osečná (pdf)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města Osečná schválilo dne 6. 8. 2018 usnesením č. 110/20018 zprávu o uplatňování územního plánu Osečná za období 2014 -2018.

Schválená zpráva je dostupná zde.