zpráva o uplatňování územního plánu

návrh zprávy (pdf)

Každý může uplatnit své připomínky nejpozději do čtvrtka 26. listopadu 2015. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání může být učiněno písemně poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).