100. změna ÚPML

Návrh 100. změny ÚPML pro společné jednání

textová část návrhu [pdf]

hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

výkres dopravy 1 : 5 000 [pdf]

výkres veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav 1 : 5 000 [pdf]

textová část odůvodnění [pdf]

koordinační výkres 1 : 5 000 [pdf]

Každý může uplatnit písemně své připomínky k návrhu pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do čtvrtka 3. 5. 2018. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz(nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.