Zodolnění hasičské zbrojnice v Růžodole I

 

Projekt: Zodolnění hasičské zbrojnice v Růžodole I

Program: Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj (výzva č. 36 - Stanice IZS)

 


Období přípravy projektu:  1. 10. 2016 - 31. 3. 2017
Realizace projektu: dle vypsané dotační výzvy
Celkové výdaje projektu: max. 13 300 000 Kč vč. DPH
85% dotace z EU
10% spoluúčast SML
5% ze státního rozpočtu


Cíle projektu:
Cílem projektu jsou stavební opatření, která spočívají především ve zvětšení garážového prostoru zbojnice, nástavby, zesílení střechy a zateplení budovy a také úpravy dvora, aby byla zvýšena akceschopnost jednotky v krizových situacích i za podmínek, které sebou přinášejí dopady klimatických změn, tj. orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy. 


Aktuální stav projektu:
01/2018 Žádost o dotaci byla Řídícím orgánem IROP vyřazena z další administrace z důvodu vysokého převisu žádostí nad alokací výzvy. Čeká se na další vypsání programu.
03/2017
Podání žádosti o podporu - výzva č. 36 (Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj)
02/2017 V přípravě; příprava projektové žádosti.Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Maturová
pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Email:  maturova.michaela@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 577

Nastavení cookies