Liberec plánuje chytře a zodpovědně


Projekt: Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676

Projekt je spolufinancován Evropskou unií: Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost 


Cíle projektu: Cílem projektu je podpora dlouhodobého, koordinovaného a udržitelného rozvoje města prostřednictvím aktualizace stávajících strategických dokumentů, zavedením procesního řízení a nových nástrojů komunikace s občany města Liberce.  

Fáze projektu: realizace (období  04/2020–03/2022)

Aktuality

19.05.2020

Do tvorby strategického plánu se opět zapojí veřejnost u kulatých stolů

Město Liberec s ohledem na uvolňování mimořádných opatření rozebíhá naplno tvorbu nového strategického plánu města pro období 2021+.
 

 

 

 

 

 

O projektu

Celkové náklady projektu: 7 485 791,71 Kč 

Výše dotace z EU: 6 362 922,94 Kč
Výše dotace ze státního rozpočtu: 748 579,17 Kč
Výše podílu statutárního města Liberec: 374 289,60 Kč 


Klíčové aktivity projektu:

KA01 – Aktualizace strategického plánu rozvoje statutárního města Liberec
• aktualizace stávajícího strategického dokumentu, která bude reagovat na aktuální trendy vnějšího prostředí

KA02 – Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností 
• posílení a rozvoj komunikace magistrátu směrem k občanům
• pořízení elektronických úředních desek včetně software pro propojení úředních desek se spisovou službou za účelem nepřetržité komunikace s veřejností
• pořízení softwaru pro vizualizaci rozvojových záměrů města
• vytvoření interaktivního informačního portálu s webovou aplikací umožňující informaci o pozemku a tvorbu automatizovaně generovaného atlasu ulic a budov 

KA03 – Procesní řízení
• zefektivnění řízení města a magistrátu 
• zavedení procesního řízení, prostřednictvím kterého dojde ke zlepšování procesů

KA04 – Řízení projektu
• organizační a metodické zajištění realizaci projektu
• naplnění cílů projektu, aktivit a monitorovacích indikátorů


Harmonogram projektu:

06/2019 – podání žádosti o dotaci
04/2020 – zahájení projektu
04/2020 – 09/2021 – realizace KA02 
05/2020 – 10/2021 – realizace KA01
06/2020 – 01/2022 – realizace KA03 
03/2022 – ukončení projektu

 

Kontakty:

manažerka projektu
Mgr. Veronika Futóová
E-mail: futoova.veronika@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 573

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.