Kolem kolem Jizerek

 

Projekt:    Kolem kolem Jizerek (INTERREG V A, CZ-PL) – úsek Machnín

Program:     Interreg Europe VA Česká republika - Polsko

Cíle projektu: Česko‐polské příhraničí je historicky poddimenzováno v oblasti investic do infrastruktury a cestovního ruchu. Přestože nabízí velké množství společného kulturního i přírodního dědictví, které má přeshraniční dosah (hraniční hrady, prameny společných řek, přírodní rezervace a CHKO...), tak mimo turistická centra mají návštěvníci pouze omezené informace a možnosti přístupu k těmto atraktivitám. Především zde chybí páteřní cyklokomunikace, které by překračovaly hranice, a propojovaly hlavní body zájmu, ke kterým pak budou směřovat čeští i polští turisté. Plánovaný projekt využije potenciálu bohatého společného kulturního a přírodního dědictví v oblasti podhůří Jizerských hor, které zatím leží mimo hlavní oblast zájmu návštěvníků příhraničí. Vytvořením marketingového produktu v podobě páteřního cyklo‐okruhu kolem Jizerských hor projekt řeší problém v podobě nedostatečného přeshraničního propojení jednotlivých bodů zájmu do celistvé trasy.

 

 

Lead partnerem projektu je Euroregion Nisa, partnery projektu jsou především obce/gminy, vyšší územně-správní celky na české i polské straně hranice (Liberecký kraj, Powiat Lubański), ale i další partneři (Lesy ČR).

Účast statutárního města Liberec spočívá ve vybudování chybějícího úseku cyklostezky v k.ú. Machnín na pozemku města o délce 232 m; na tento úsek navazuje další úsek komunikace ve vlastnictví s.p. Lesy ČR o délce 1257 m (viz mapa). Oba připravované úseky cyklostezky navazují na již vybudovaný cca 800 metrový úsek z centra Machnína a budou zároveň součástí budované páteřní mezinárodní cyklotrasy Odra Nisa.
 
Období přípravy projektu:  2016 – 2017
Období realizace projektu: 2018 – 2021

 

Aktuality

 

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy


O projektu

Projekt:  Kolem kolem Jizerek
Program:  Interreg Europe VA Česká republika - Polsko
Období přípravy projektu:  1.1.2016 - 1. Q 2018 
 

Rozpočet projektu: max. 48 133,51 EUR
spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg Europe VA Česká Republika - Polsko (max. 85 %).
Realizace projektu:
2. Q 2018 – 1. Q 2021

Stav projektu:

03-05/2017       Příprava projektové žádosti pod vedením lead partnera (Euroregion Nisa)
06/2017              Podání žádosti o podporu
04/2018              Doporučení projektu k financování Monitorovacím výborem programu
19.6.2018           Zahájení realizace projektu – oficiální setkání projektových partnerůKontakty:
Projektový manažer
RNDr. Zdeněk Kadlas
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
e-mail: kadlas.zdenek@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 574