Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek Liberec

 

Projekt: Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec


Program:  Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory: doprava, program: 6.3 Podpora projektové přípravy


Cíle projektu:

Vybudování cyklotrasy, která bude součástí 4 samostatných úseků cyklostezek – Liberec vč. Šimonovic (1,8 km), Dlouhý Most (0,45 km), Jeřmanice (1,2 km) a Rádlo (0,9 km). Celková délka jednotlivých úseků navrhované cyklostezky činní přibližně 4,35 km. Cyklostezka bude navazovat v Liberci na úsek cyklostezky a lávku přes silnici R35 v ul. Česká a v Hodkovicích nad Mohelkou na cyklostezku podél silnice R35. Cyklostezka umožní bezpečné vedení cyklotrasy navazující na cyklostezku Odra Nisa a Nová Hřebenovka. 

Cílem je zajistit pro cyklisty dopravně bezpečnou cestu mezi krajským městem Liberec, městy Hodkovice nad Mohelkou, Turnovem a současně napojení města Jablonce nad Nisou na tuto cyklostezku. Realizací projektu bude zvýšena bezpečnost nemotorové dopravy (chodců a cyklistů) na průjezdních úsecích silnice a zajištění jejich bezpečného křížení. Cyklostezka bude také sloužit jako napojení městské části Vesec na město Liberec. Součástí projektu je také zajistit bezbariérovou dostupnost zastávek hromadné dopravy a vytvoření podmínek pro odstavení jízdních kol na těchto zastávkách.


O projektu

Celkové náklady projektu (předpoklad): 44 000 000 Kč vč. DPH
Dotace na DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí): 
Předpokládané způsobilé výdaje:    1 099 000 Kč 
Dotace: 769 300 Kč (max. 70 % z celkových způsobilých výdajů)


Aktivity projektu:

•    vybudování stezky pro chodce a cyklisty o délce 1,8 km mezi komunikací I/35 a komunikací č. 27814 (ul. A. Cihláře)
•    vybudování bezbariérových zastávek hromadné dopravy
•    osazení dopravního značení
•    doprovodná zeleň


Harmonogram projektu:

01/2021 – 12/2023    Projektová příprava (DÚR, DSP, DPS)
06/2023 – 12/2023    Příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace
01/2024 – 12/2024    Realizace stavebních prací
01/2025 – 03/2025    Ukončení projektu    

Fáze projektu:    příprava


Stav projektu:

01/2019        podání žádosti o poskytnutí dotace na zpracování DÚR z Dotačního fondu Libereckého kraje
12/2019        uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projektovou přípravu (DÚR)
06/2020        vypsáno zadávací řízení na projektovou přípravu
08/2020        zrušeno zadávací řízení na projektovou přípravu
09/2020        opakované vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu
01/2021        uzavření smlouvy o dílo na projektovou přípravu (FORVIA CZ, s.r.o. – 1.606.800 Kč bez DPH)


Kontaktní osoba:
Mgr. Radka Davidová
e-mail: davidova.radka@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 590
 

Nastavení cookies