09.01.2017
Kateřina Marcinková

Komunitní plán sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu Liberec na období let 2014 - 2017

Komunitní plán sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu Liberec na období let 2014 - 2017

usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 302/2016/ZM ze dne 15. 12. 2016 prodloužena platnost do 2017