Dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec

Dotační titul na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2020

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 55/2020 ze dne 27. 2. 2020 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec a vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2020.

Dokumenty k vyhlášení dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2020:

1) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC

2) VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA PODPORU FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC NA ROK 2020

3) ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  NA ROK 2020

Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec je určena pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, kteří mají platné pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Dotace je určena k financování provozních nákladů spojených se základní činností registrovaných sociálních služeb.

 

Aktualizace červen 2020

Seznam schválených výší dotací pro rok 2020, schváleno Zastupitelstvem města Liberec dne 28. 5. 2020 usnesením č. 125/2020

 

Formulář Závazného čerpání dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020 

 

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Sochůrková, tel.: 485 244 969 nebo 775 860 399
e-mail: sochurkova.adela@magistrat.liberec.cz

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.