19.01.2017
Jan Král

Liberec začne více spolupracovat se Žitavou

Radní města na svém druhém jednání v letošním roce vzali na vědomí informaci o získání dotace na projekt s názvem "Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity" (ALiZi) z Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 – 2020.

Vedoucím partnerem tohoto projektu je Euroregion Nisa. S tímto partnerem také uzavřeme Smlouvu o poskytnutí dotace. Statutární město Liberec vystupuje v projektu v roli projektového kooperačního partnera.Dalším projektovým kooperačním partnerem je Žitava. Celkové náklady projektu jsou 6 579 853 korun,“ popisuje náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Cílem projektu je vytvoření základního strategického dokumentu pro budoucí spolupráci obou měst na cestě udržitelného rozvoje a trvalé prosperity. Zaměříme se na několik oblastí - bydlení, vzdělávání, kulturu, cestovní ruch, životního prostředí a mobilitu na obou stranách hranice. V rámci projektu chceme začít odstraňovat bariéry, které dosud bránily větší spolupráci obou měst,“ popisuje Jan Korytář.

Jednou z novinek spolupráce mezi oběma městy je zamýšlená výměna expertů obou stran. „Z každého města se tak dvouměsíčních stáží zúčastní až pět zaměstnanců radnice. Například pracovník, který má u nás na starosti cestovní ruch, bude vyslán do Žitavy, aby zde dva měsíce pracoval v příslušném oddělení na obdobné pozici. Stejně tak Žitava vyšle svého vyslance, aby pracoval dva měsíce na příslušném odboru u nás. Právě dlouhodobý a každodenní kontakt je klíčovým předpokladem pro rozvoj naší spolupráce,“ vysvětluje náměstek Jan Korytář.

Projekt je součástí strategie města zintenzivnit spolupráci s partnerskými městy a nalézt další partnery pro přípravu dalších mezinárodních projektů.

Celková výše projektu je 6 579 853 Kč za všechny projektové kooperační partnery. Z toho 1 530 881 Kč připadne na projektové aktivity statutárního města Liberec. Předpokládaný počátek projektu je únor 2017 a trvat bude dva roky.

 

Nastavení cookies