18.06.2016
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Prevence rizikových jevů: azyl a nízkopráh

Plány na poli prevence některých rizikových jevů v Liberci.

Zcela nové počiny na poli prevence rizikových jevů chystáme v rezortu školství a sociálních věcí. Z bývalé mateřské školy ve Věkově ulici by mohlo možná už napřesrok vyrůst azylové zařízení pro ženy a rodiny s dětmi, místo klubu „V“ v ulici 5. května, který zatím slouží jako jakási otevřená studentská forma, bychom zase rádi otevřeli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Všechny zmíněné sociální služby přitom mají velký význam v oblasti předcházení rizikovým jevům: azyl jako prevence sociálního vyloučení, nízkopráh pak jako prevence sociálně patologických jevů mezi školní mládeží a dospívajícími. Při tom všem zároveň platí, že prevence a proaktivní přístup jsou obecně levnější než mnohdy složité řešení následků. Vilka ve Věkově ulici je již čtvrtým rokem zcela prázdná a mohla by poskytnout útočiště 8 – 10 ženám a 3 rodinám s dětmi; azyl pro ženy přitom v Liberci a okolí není žádný, zařízení pro rodiny dokonce chybí v celém kraji. Souběžně však s experty na sociální služby diskutujeme, zda by se do objektu ještě nevešla 1 či 2 lůžka tzv. krizové pomoci, určená např. pro ženy, které musejí akutně odejít z domova kvůli domácímu násilí. Finance na přestavbu budovy bychom rádi sehnali z prostředků IROP, provoz pak lze z velké části hradit z MPSV.

„V“ klub získáme od 1. září letošního roku společně s DDM Větrník od kraje výměnou za DC Sluníčko. V Liberci dosud fungují dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, potřebu dalších dvou přitom už loni jasně vyjádřila naše analýza sociálních služeb ve městě. Obě liberecká zařízení zatím poskytují služby asi 150 klientům, potřebnost – zejména v centru a v západní části města – je ale několikanásobná. Změnit běžný otevřený klub „V“ ve skutečnou sociální službu pro prakticky identickou skupinu uživatelů se jeví jako velmi dobrý a snadno realizovaný nápad, který patrně nebude třeba doprovodit žádnou investicí. Nízkoprahová zařízení poskytují bezpečný prostor pro trávení volného času dětem a mládeži ve věku zhruba od 10 let, odbornou podporou a řešením problémů snižují nebezpečí rizikového chování aj. Jak sám jejich název napovídá, díky tzv. nízkému prahu je vstup dosažitelný i klientům ze sociálně slabých rodin.

Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

Nastavení cookies