16.05.2016

Starostové: O co v územním plánu jde?

Ekonomický náměstek za Změnu pro Liberec Jan Korytář nedávno v souvislosti s územním plánem Liberce zmínil město Vídeň. Podle Starostů pro Liberecký kraj je právě Vídeň v mnoha ohledech dobrou inspirací a vzorem pro Liberec.

Vídeň patří do společnosti tzv. chytrých měst (Smart Cities) a je pravidelně vyhodnocována jako nejlepší evropské město, co se týče kvality života jeho obyvatel.

Desetiletý přírůstek obyvatel Vídně se pohybuje kolem 10 %, rychleji v Evropě roste už jen Brusel, Stockholm a Madrid (Praha 6,4 %). Kdyby totiž město Liberec mělo aktivní přístup k růstu co do počtu obyvatel jako ve Vídni, mohl by Liberec mít v roce 2030 téměř 120 tisíc obyvatel. Co by to znamenalo?

Třeba postupné zvyšování příjmů do městské pokladny, které by do roku 2030 přineslo navíc oproti stávajícím příjmům cca 1,5 miliardy korun. Městský dluh by tak byl rázem splacen a z Liberce by se postupně stávala skutečná metropole. Bohužel v případě našeho města však radniční koalice přichází s tím, aby Liberec měl v roce 2030 výhledový počet obyvatel jen kolem 103 tisíc. Přitom v současnosti má Liberec podle aktuálních údajů něco málo přes 102 tisíc obyvatel.

Ve Vídni mají obyvatelé při volbě vytápění svobodu
O dodávku tepla se ve Vídni stará společnost Wien Energie GmbH, která je 100% vlastněna městem. Tato společnost srovnala v roce 1998 odběratelům cenu tepla z CZT s cenou tepla vyráběného v plynových kotelnách, a nechává tak zcela na majitelích domů, jaký druh vytápění si svobodně zvolí. V případě našeho města koalice ZpL+ANO ale přichází s tím, že Teplárna Liberec bude mít na území města vytyčeno svoje zájmové území a nepřipustí zde žádné odpojování či výstavbu plynové přípojky.

Liberec je zelený, dokonce zelenější než Vídeň
Město Liberec o rozloze 11 tisíc hektarů má celkem 48,2 % zelených ploch a je v ČR na 2. místě např. před Prahou (18,8 %), Brnem (30,6 %) nebo Hradcem Králové (22,9 %). Dokonce svojí zelenou plochou překonává Vídeň, která se rozléhá na 41 tisících hektarů, z toho je 48 % zastavěno, 46 % tvoří zelené a 4 % vodní plochy. Náhled na územní plán Liberce ve smyslu, že další navyšování zelených ploch na území města zajistí kvalitu života obyvatel, není opodstatněný a je sporný.
Věřím, že většina obyvatel Liberce rozumí tomu, že cílem Starostů pro Liberecký kraj je dynamický rozvoj našeho města s atraktivní nabídkou vzdělávání, pracovních míst a podmínkami pro žití. Asi takového města, jaké chtěli naši předci v uplynulých dvou stoletích, kdy se Liberec stal druhým ekonomicky nejvyspělejším městem po Praze.

 

Nastavení cookies