06.11.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 7. 11. - 13. 11. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

ÚT - zdravotní volno

Vzdělávání

Sejde se pracovní štáb magistrátu města k informacím o ukrajinské krizi a migraci (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023 i o průběhu nového školního roku z pohledu možných rizikových oblastí (vzdělávání ukrajinských dětí, zásobení plynem atd.), řešit budeme i pokračující přípravy komunitního plánu s platností od roku 2023. 

Na Policii ČR předám další informace k mládežnickému gangu, který už delší dobu brutálně mlátí vyhlédnuté děti. Informace jsem za posledních 14 dní získal od řady lidí, obsahují i konkrétní jména a fotografie. Pevně věřím, že Policie ČR povede své vyšetřování správným směrem (PO 14.45).

S panem Fišerem budeme debatovat o koordinaci žákovských parlamentů libereckých ZŠ (ST 14.00).

Na tiskové konferenci na ministerstvu vnitra budeme s preventistou městské policie Lukášem Porubou a za účasti ministra Víta Rakušana prezentovat liberecké mapy kriminality (PÁ 11.00).

V Parku Paměti národa se zúčastním sázení vlčích máků na paměť veteránů světových válek (PÁ 13.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na začátek roku 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 8.00) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu na 2023, dále provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (adventní trhy atd.). Musíme také debatovat o organizačních změnách, které nás čekají po nástupu nového politického vedení města a transformaci některých gescí, mj. odchod oddělení sportu do gesce náměstka Petra Židka.

S kolegy z KAM budeme diskutovat o budoucím provozu kulturně kreativního centra Linserka (ST 13.00).

V Senátu ČR se zúčastním předávání cen Cestami proměn; za Liberec jsme získali ocenění za rekonstrukci Kaple Božího hrobu (ČT od 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Seminář Veřejná správa a veřejný sektor pro studenty FSV UK (ST 18.00).

Svatební obřady (ČT od 9.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (31. 10. - 6. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Prokeš (Lípa Musica) - spolupráce na ročníku 2023

J. Veverka, M. Ottl (Kultura z.s.) - Majáles 2023

J. V. Hejret (FO) - alternativní divadlo Háesko

D. Petrýdesová (KVK) - město a knihovna v roce 2023

T. Hasil, P. Michal (G300) - kanálová ulička, propagace města

Nastavení cookies