04.06.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 6. 6. - 12. 6. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Při online konferenci se potkám s ředitelkami všech našich mateřských škol (PO 10.30). Protože ve čtvrtek 9/6 se uskuteční mimořádný zápis ukrajinských dětí ve věku od 3 do 6 let. Naším cílem je poskytnout místo dětem v posledním roce před nástupem do 1. třídy a také případným odkladovým ukrajinským dětem, které se nyní zapisují na základních školách, ale nejsou na to ještě dostatečně zralé.

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) se budeme výhradně zabývat zápisem ukrajinských školáků do našich ZŠ, který se uskutečnil ve čtvrtek 2/6. V pondělí už bychom měli vědět základní počet evidovaných dětí a také jejich ročníkovou strukturu. Bude ale ještě nutné odfiltrovat případné duplicity (zápis stejného dítěte na více školách), vyřadit děti s trvalým pobytem na území jiné obce a pak vše srovnat do relace se zbývající kapacitou našich ZŠ. Což bude práce na dalších několik dní. Teprve pak začneme vydávat jednotlivá potvrzení o přijetí ke vzdělávání. A zopakuji z minulého týdne - celkový počet dětí a také jejich ročníková struktura významně předurčí další vzdělávání v Liberci vč. jeho kapacit na léta dopředu. Naším cílem je především nepřeplnit počet dětí ve třídách do té míry, že bychom narušili účelnost pedagogického procesu. Na druhou stranu je třeba znovu zopakovat, že tuto záležitost nemáme plně ve svých rukou a jsme zejména pod tlakem státu. 

Sednu si s novým poslancem za SLK a svým milým kolegou Janem Berkim, abychom diskutovali dvě systémové záležitosti - technické vzdělávání na ZŠ a začleňování dětí z romské minority. Honzu mám rád, je to pracovitý a chytrý kluk, takových je ve Sněmovně třeba (PO 15.00). přesunuto z předminulého týdne

V Senátu se zúčastním odborné konference k budoucímu zákonu o podpoře v bydlení (dostupné bydlení), jak by jej měla připravit ministerstva pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí. Liberec je dlouhodobě jedním z měst, které dobrovolně dostupné bydlení realizuje, bez zákonného rámce a finanční spoluúčasti státu ale nelze pokračovat systémově (ÚT od 10.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, na redakci přihlášky do 1. kola EHMK 2028 aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na letošní rok (trhy, Léto na náměstí atd.).

Dále pokračuji na editaci konceptu přihlášky Liberce do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028. Koncept píše odborný tým, na mě je jazyková redakce. Přihlášku musíme na ministerstvo kultury odevzdat nejpozději 1. září, prezentace obsahu je před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) plánována někdy na druhou polovinu října - termín ještě není stanoven.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Imatrikulace 1. tříd ZŠ Doctrina (ÚT 17.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Předávání maturitních vysvědčení (PÁ 11.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT 9.00), kam z důvodu neúčasti posílám jen operativní a nesporné materiály.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (30. 5. - 5. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

R. Korselt, L. Borkovec, P. Kořínek (Bazén Liberec) - další provoz bazénu

J. Hanuš (TMR Ještěd) - provoz areálu a školy

Nastavení cookies