04.02.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 6. 2. - 12. 2. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách za období prvního pololetí, ale probereme i taktiku na nové mimořádné zápisy (budou ze zákona v červnu, zatímco ty pro tuzemské děti v dubnu), protože situace v libereckých školách není jednoduchá. Budeme rovněž připravovat veřejnou debatu o školství, která se uskuteční 1/3.

Potkám se s Antonínem Ferdanem, abychom probrali některé aktivity v oblasti vzdělávání (ÚT 14.00).

Se školským náměstkem hejtmana panem Jiřím Čeřovským se potkám po jeho uvedení do funkce, abychom diskutovali řadu společných témat ve vzdělávání (ST 14.30).

S ředitelem festivalu Anifilm Tomášem Rycheckým budeme debatovat možné zajímavé propojení tohoto festivalu s našimi školami (ST 11.30).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (dotační fond města se speciálním programem aj.), diskutovat návrh rozpočtu a akce, které se uskuteční v roce 2023, a diskutovat obsah Libereckého kulturního fóra, které se uskuteční 7/3.

Sejdu se s panem Pavlem Jelínkem z Židovské obce Liberec, abychom diskutovali některá společná témata (PO 14.00).

S Jaromírem Kvasničkou budu probírat naplňování strategie kultury v loňském roce a akční plán na rok 2023 (PO 16.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST - 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Vítání občánků (PÁ od 9.30).

Zahájení masopustu (NE 10.30).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam mj. posílám návrhy na udělení medaile města v roce 2023.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (30. 1. - 5. 2. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Nastavení cookies