03.12.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 5. 12. - 11. 12. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Sejde se koordinační skupina magistrátu k řešení uprchlické krize z Ukrajiny (PO 11.00)

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat plány na rok 2023, problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách a rovněž fungování odboru po organizační změně od ledna 2023.

S ředitelkou DDM Martou Kultovou budeme znovu probírat pokračování některých volnočasových aktivit poté, co MŠMT změnilo klíč financování (PO 13.30).

Sejdu se se zastupitelkou Annou Kšírovou (LOL), abychom diskutovali návrh na financování školních obědů pro děti z příjmově slabých rodin (PO 14.00).

Sejdu se s Jiřím Zeronikem z Doctriny, abychom diskutovali některá společná témata (ST 14.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na začátek roku 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 8.00) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu na 2023 a akce na zbytek letošního roku (adventní trhy atd.). 

Zúčastním se slavnostního křtu v pořadí šesté tzv. znakoknihy, tedy knižní publikace pro neslyšící malé čtenáře. Jde o unikátní projekt Krajské vědecké knihovny v Liberci, na kterém město spolupracuje od samého začátku (ST 15.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Slavnostní vernisáž výstavy obrazů umělců s hendikepem (PO 16.00).

Zasedá klub SLK (PO od 16.00).

Tisková konference po radě města (ST od 13.00).

Seminář Veřejná správa a veřejný sektor pro studenty FSV UK (ST 18.00).

Svatební obřady (ČT 10.00 - 11.00).

Zasedání valné hromady Turistického regionu Jizerské hory (ČT od 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Shromáždění ke Dni lidských práv (SO 10.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT 9.00), kam mj. posílám návrhy na některé dotace a a dary.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (28. 11. - 4. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Sabáčková, O. Škochová, P. Zemanová, O. Zámiš (Liberec2028) - vyhodnocení kandidatury a další kroky

P. Uhrík, M. Pavlátová (Post Bellum) - vzdělávací projekty v roce 2023

Š. Volfová (FSV UK) - výzkum vzdělávání v době covidu

J. Punčochář (RTM+) - spolupráce v kultuře a cestovním ruchu

Nastavení cookies