02.07.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 4. 7. - 10. 7. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

PO - nepřítomnost

ÚT, ST - státní svátek

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (ČT, čas neurčen) si bilančně projdeme zápisy ukrajinských školáků do našich ZŠ i MŠ, které se uskutečnily ve čtvrtek 2/6 a 9/6. V základních školách jsme již přijali 557 ukrajinských školáků, čekáme, kolik adeptů do první třídy nakonec bude mít odklad (výsledky diagnostiky z poraden ale budou známy až na konci prázdnin) a propíšou se nám zpět do mateřských škol. Průměr ve třídách ZŠ držíme na počtu 26 - 28 dětí. U mateřských škol teprve začínáme vydávat rozhodnutí o přijetí - primárně jde o 30 předškoláků (prvňáčci pro školní rok 2023/24), mladších dětí k zápisu také přišlo do 30. I ty budeme muset přijmout.

Musím se důkladně připravit na ústní jednání na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ohledně naší vyhlášky o regulaci hazardu. Jednání se uskuteční 13. července v Brně, mám z úřadu k dispozici další sadu otázek, které je třeba vysvětlit. Více k tématu v textu Hazardní lobby se na nás zlobí!

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, na redakci přihlášky do 1. kola EHMK 2028 aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (ČT, čas neurčen) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - přihláška je již téměř dokončena, čekají nás překlady do angličtiny, grafické úpravy a tisk tak, abychom text v dvojí jazykové verzi mohli doručit nejpozději 1. září na ministerstvo kultury. Dále budeme debatovat o akcích na druhou polovinu kalendářního roku.

Souběžně s konceptem přihlášky musíme připravit i prezentaci jejího obsahu před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem), která je plánována někdy na druhou polovinu října - termín ještě není stanoven.

 

Ostatní aktivity

X

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (27. 6. - 2. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Nastavení cookies