29.10.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 31. 10. - 6. 11. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023 i o průběhu nového školního roku z pohledu možných rizikových oblastí (vzdělávání ukrajinských dětí, zásobení plynem atd.), řešit budeme i pokračující přípravy komunitního plánu s platností od roku 2023. Musíme také debatovat o organizačních změnách, které nás čekají po nástupu nového politického vedení města a transformaci některých gescí, mj. odchod oddělení humanitního do gesce náměstkyně Martiny Teplé. 

Potkám se s ředitelem ZŠ Vrchlického Jiřím Skalským, abychom diskutovali o vzdělávání ukrajinských žáků a jejich koexistenci s ostatními dětmi. ZŠ Vrchlického přijala z libereckých základních škol nejvíce ukrajinských dětí a situace v některých třídách není stabilizovaná (PO 13.00).

Setkám se s ředitelkou Krajské vědecké knihovny Danou Petrýdesovou (ST 11.00), abychom oprášili možnost zřídit další městskou pobočku knihovny na území města. Zatím jich máme šest, město je ale pokryto velmi nerovnoměrně - za železniční tratí jsou totiž jen dvě, a to ve Vesci a v Machníně.

Navážu na svou tradiční předcovidovou aktivitu a počínaje tímto týdnem vyhradím každé čtvrteční dopoledne návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na začátek roku 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 8.00) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu na 2023, dále provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (adventní trhy atd.). Musíme také debatovat o organizačních změnách, které nás čekají po nástupu nového politického vedení města a transformaci některých gescí, mj. odchod oddělení sportu do gesce náměstka Petra Židka.

Potkám se s ředitelem úspěšného mezinárodního festivalu Lípa Musica Martinem Prokešem, abychom projednali ročník 2023 a spoluúčast města na něm (PO 13.30).

S Markem Ottlem a Jiřím Veverkou budeme řešit jinou velkou kulturní akci - Majáles 2023 (PO 14.30).

S Janou Hejret Vojtkovou, uměleckou šéfkou alternativní divadelní scény Háesko, probereme plány a možnou spolupráci na další období (ST 8.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Poprvé v novém volebním období se sejde pracovní skupina, která by měla připravit změnu obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu z roku 2018, aby lépe odpovídala současnému stavu a byla účinnější a vymahatelnější (ST 14.00).

Den romského jazyka (PÁ 18.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám materiály operativní povahy.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (24. 10. - 30. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

D. Pastva (ARR) - Crystal Valley Week 2022 a 2023

M. Benda (FO) - projekty OPZ a OPJAK

Nastavení cookies