27.06.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 29. 6. - 5. 7. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme věnovat dlouhodobým projektům a také postupné přípravě materiálů na nejbližší radu města (14/7). Budeme také diskutovat základní parametry rozpočtu odboru na rok 2021. Ten bude - stručně řečeno - neradostný. 

Už potřetí se sejde konkurzní komise pro výběr nové ředitelky MŠ Malínek v Kaplického ulici. Tentokrát máme dvě kandidátky (ÚT 9.00).

Sejde se správní rada Nadačního fondu Listem 21 (ÚT 11.00), abychom diskutovali o další existenci fondu v ekonomicky neradostném období.

Potkám se s kolegy z TUL, Petrem Urbánkem a Andreou Rozkovcovou, abychom diskutovali konkrétní zapojení našich škol do projektu Sociální klima učitelských sborů (ÚT 13.00).

Podruhé se sejde konkurzní komise pro výběr ředitele ZŠ Vrchlického. K dispozici máme 4 kandidáty (ST 9.00).

S ředitelkou ZŠ Oblačná Alenou Routovou budeme řešit provozní záležitosti školy (ST 13.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit dlouhodobé materiály: další revitalizaci tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu (připravujeme zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku) či přípravu na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) aj.

Zúčastním se tzv. výrobního výboru na rekonstrukci plaveckého bazénu (PO 11.00).

Budeme diskutovat o nové soše, která v září vystřídá Zoubkovu skupinu skulptur před libereckou radnicí (ÚT 14.00).

 

Ostatní aktivity

X

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (22. 6. -  28. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Kořínek (Slavia Liberec) - budoucnost libereckého plavání

P. Eliáš (stacionář Ruprechtice) - financování služby

F. Sehoř (Oblastní charita) - sociální služby a ošacovací středisko

O. Škochová Bláhová (ONplan) - koncepce kultury

T. Hradec (FO) - výpůjčka/ dar soch

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.