27.11.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 28. 11. - 4. 12. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat materiály do řádné rady města 6/12, také vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách. 

Zúčastním se zasedání dozorčí rady krajské ZOO Liberec (PO 14.00).

Společně s kolegy z odboru se zúčastníme výzkumu FSV UK, který se zaměří na provoz základních škol v době covidových restrikcí v letech 2020-21 (ÚT od 9.00).

S ředitelkou DDM Martou Kultovou budeme probírat pokračování některých volnočasových aktivit poté, co MŠMT změnilo klíč financování (ÚT 13.00).

Potkám se s ředitelkami obou našich divadel, abychom společně projednali rozpočty obou organizací na rok 2023 a také jejich aktuální plány (ST 13.00).

Podruhé se sejde pracovní skupina zastupitelských klubů, abychom dále diskutovali podobu nové obecně závazné vyhlášky o hazardu na území města (ST 14.00).

Zasedne projektový tým projektu Férové školy II (ČT od 8.15), který se zaměří na postupné ukončení aktivit. Projekt po 6 letech končí, protože MŠMT již nezařadilo obce mezi příjemce individuálních dotací na společné vzdělávání.

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na začátek roku 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 8.00) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu na 2023 a akce na zbytek letošního roku (adventní trhy atd.). 

Společně s týmem pro EHMK 2028 budeme vyhodnocovat účast města v 1. kole této soutěže a také závěry mezinárodní jury (PO 15.30). přesun z minulého týdne

Se zástupci společnosti Post Bellum budu diskutovat společné projekty s městem (ÚT 8.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Slavnostní setkání KS Kontakt s dobrovolníky (PO 17.00).

Slavnostní nalévání adventní dýňové polévky na náměstní EB (PÁ 11.30).

Premiéra Komedie o narození Páně (DFXŠ, PÁ od 19.00).

 

Před schválením

Zasedá mimořádná rada města (PO 9.00), která bude mít na pořadu rozpočet města 2023 a organizační změnu magistrátu po volbách 2022.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (21. 11. - 27. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Kanaloš (Comunités) - společné projekty s městem

J. Picek, L. Rubín (FP TUL) - pokračování projektu Trenéři do škol

J. Černá Tomanová (FO) - projekt Vztahofest

M. Vraný, J. Reindl (ZUŠ FLOW) - zájem o působení v Liberci

Nastavení cookies