25.03.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 27. 3. - 2. 4. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách za období prvního pololetí, ale probereme i taktiku na nové mimořádné zápisy (budou ze zákona v červnu, zatímco ty pro tuzemské děti v dubnu), protože situace v libereckých školách není jednoduchá. 

Pohovory s kandidáty ukončíme výběrové řízení na konkurz ředitelky/ředitele ZŠ Vrchlického (ÚT od 9.00).

Potkám se se třemi kolegyněmi ze ZŠ Švermova, které by rády získaly informace k blížícímu se konkurzu na místo ředitelky/ředitele ZŠ Švermova (ÚT 13.30).

S ředitelkami Divadla F. X. Šaldy a Naivního divadla proberu provozní záležitosti jejich organizací a novinky na další období (ST 13.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (dotační fond města se speciálním programem aj.), diskutovat návrh akcí, které se uskuteční v roce 2023.

Potkám se s děkanem FUA TUL panem doc. Stolínem, abychom diskutovali spolupráci univerzity a města (ST 11.30).

S panem Jiřím Němečkem proberu provozní záležitosti Technického muzea Liberec (ST 14.00).

Zúčastním se křtu česko-polské čítanky Z obou břehů, kterou vydává Liberecký autorský kruh (PÁ 18.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST - 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 15.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 18.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (20. 3. - 26. 3. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Mohr (FO) - publikace o Linserce

D. Nejedlo (ZOO) - rozvoj v roce 2024

O. Pražák (ZŠ Lesní) - sportovní výbava škol

manželé Čermákovi (FO) - šikana na ZŠ

Nastavení cookies