24.06.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 26. 6. - 2. 7. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme ladit témata ke školské problematice v 1. pololetí nového školního roku (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování atd.). Shrnutí k již ukončeným zápisům do MŠ a ZŠ najde na ZDE.

Potkám se s jednateli stravovací společnosti Gastron, abychom společně diskutovali některé otázky zajištění stravování pro část našich ZŠ (ÚT 11.00).

S kolegy z odboru a z územního plánování budeme probírat otázku nové MŠ a ZŠ v Pavlovicích, kde se chystá masivní výstavba bytů (ÚT 13.00).

Potkám se s ředitelkami obou našich divadel, abychom na každoměsíční schůzce probrali aktuality z provozu i začátek nové divadelní sezóny (ST 13.00).

S panem náměstkem hejtmana pro školství Jiřím Čeřovským se pobavíme o některých společných tématech (ST 14.00).

Zasedá správní rada Nadačního fondu Eduzměna, jíž jsem členem. NFE pilotuje projekt podpory zvyšování kvality vzdělávání na Kutnohorsku (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (příprava školení pro metodiky prevence a letáku pro žáky/rodiče), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.)

 

Kultura a cestovní ruch 

Zúčastním se tzv. ředitelského dne v Divadle F. X. Šaldy, tedy setkání s vedením divadla a jeho zaměstnanci (PO 9.30).

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit o letním programu na náměstí či o oslavách 130. výročí dokončení historické radnice (30/9/1893).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 15.15).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Pietní shromáždění k uctění památky obětem komunismu (ÚT 15.00).

Zasedá dozorčí rada DFXŠ (ČT 13.00).

 

Před schválením

Zasedá mimořádná rada města (ST od 9.00).

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám vyhodnocení dotačního fondu pro kulturu a cestovní ruch (obdrželi jsme historicky nejvíc žádostí) a také návrhy některých individuálních dotací.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (19. 6. - 25. 6. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

D. Pastva, K. Vinklátová (Liberec28 z.s.) - členská schůze

J. Kvasnička (FO) - projekty v kultuře

M. Fišer (FO) - městský parlament žáků

Nastavení cookies