22.04.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 24. 4. - 30. 4. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Sejde se správní rada Nadačního fondu LISTEM21 (PO 11.30), který by se měl specializovat na shromažďování financí na podporu přírodovědného a technického vzdělávání. Naším cílem je přesvědčit i Liberecký kraj, aby se stal součástí NF.

Na Libereckém kraji se uskuteční výběrové řízení na místo ředitele Severočeského muzea (ÚT 9.00).

Poblahopřeji osobně paní Anně Vošvrdové, která oslaví nádherné 101. narozeniny (ÚT 13.15).

Pracovníci UniCredit Bank mi představí program na podporu vzdělávání gramotnosti dětí ze základních škol (ST 11.30).

Potkám se s ředitelkami obou našich divadel, abych s nimi probral provozní záležitosti a také aktuality (ST 13.00).

Společně se zástupci ČŠI a Libereckého kraje otevřeme obálky ke konkurzu na místo ředitelky/ředitele ZŠ Švermova, který se uskuteční ve druhé polovině května (ČT 9.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

S kolegy Janem Hruškou a Lukášem Hájkem probereme možnosti dalšího zapojování (i dětské) veřejnosti do plánování nejrůznějších městských aktivit (ČT 12.30).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (dotační fond města se speciálním programem aj.), diskutovat návrh akcí, které se uskuteční v roce 2023.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST - 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 15.15).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 18.00).

Poslední rozloučení s dirigentem Františkem Babickým (ST 17.00).

Premiéra Želary (PÁ 19.00, DFXŠ).

 

Před schválením

Zasedá mimořádná rada města (PO od 9.00) a také zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám dotační program na podporu stravování žáků z těch libereckých ZŠ, které nezřizuje město, ale kde se také vzdělávají naše děti, a také další návrhy na individuální dotaci.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (17. 4. - 23. 4. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Benda (FO) - projekty z OPZ

Nastavení cookies