22.10.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 24. 10. - 30. 10. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Sejde se pracovní štáb k záležitosti uprchlické krize na Ukrajině, abychom si vzájemně sdělili aktuální informace (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023 i o průběhu nového školního roku z pohledu možných rizikových oblastí (vzdělávání ukrajinských dětí, zásobení plynem atd.), řešit budeme i pokračující přípravy komunitního plánu s platností od roku 2023. Musíme také debatovat o organizačních změnách, které nás čekají po nástupu nového politického vedení města a transformaci některých gescí.

Potkám se s novými náměstky Martinou Teplou a Janem Hruškou, abychom se pobavili o předání gesce městského bydlení a sociálních věcí (PO 13.00).

V pražském DOXu se zúčastním poločasové konference projektu Eduzměna, jehož cílem je pilotně ověřit zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ na Kutnohorsku a přenést jej do dalších oblastí. Eduzměny jsem od začátku součástí jako člen správní i odborné rady (ÚT od 9.00).

S ředitelkami Divadla F. X. Šaldy Lindou Hejlovou Keprtovou a Naivního divadla Kateřinou Pavlů budeme probírat rozpočty organizací na rok 2023 (ST 13.00 a 14.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na začátek roku 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 8.00) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu na 2023, dále provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (adventní trhy atd.). Musíme také debatovat o organizačních změnách, které nás čekají po nástupu nového politického vedení města a transformaci některých gescí.

Sejdu se s šéfem krajského Crystal Valley Davidem Pastvou, abychom diskutovali o další spolupráci s městem (PO 15.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Pietní akt k založení Československa v roce 1918 (PÁ 15.00).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (17. 10. - 23. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Žáčková (Liberec2028) - další aktivity v rozvoji kultury

Nastavení cookies