21.01.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 23. 1. - 29. 1. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Sejdu se s ředitelem Městské policie Liberec Ladislavem Krajčíkem, abychom probrali některá společná témata (PO 8.30).

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat plány na rok 2023, problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách za období prvního pololetí a rovněž fungování odboru po organizační změně od ledna 2023.

Na ZŠ Ostašov se sejdu s ředitelem i kolegy z majetkové správy, abychom probrali možnost dalšího zkapacitnění školy (ÚT 14.00).

Sejdu se s ředitelkami obou divadel, abychom probrali aktuality z provozu a nejbližší plány (ST 13.00).

Dále mj. pracuji na návrhu programů dotačního fondu pro kulturu a cestovní ruch 2023, na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na začátek roku 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, také na nové regulaci hazardu ve městě.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 12.30) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu a akce, které se uskuteční v roce 2023. 

Potkám se s Markétou Sabáčkovou (ÚT 9.00), abychom diskutovali o spolupráci s kulturními aktéry a kulturně kreativními odvětvími.

S Klárou Jägerovou budu diskutovat o zapojení jejího Kultivaru do budoucího kulturně kreativního centra Linserka (ÚT 11.00).

Na KÚLK budu s radním Václavem Židkem probírat možnosti jednorázových obalů např. při kulturních akcích (ÚT 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu a cestovní ruch (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO od 16.00).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO od 18.00).

Novoroční setkání s ředitelkami a řediteli příspěvkových organizací města (ST 16.00).

Pietní akt k výročí osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim (PÁ 15.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám vyhlášení dotačního programu pro kulturu a cestovní ruch 2023 a návrh nové regulace hazardu na území města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (16. 1. - 22. 1. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

O. Škochová (ON plan) - akční plán strategie kultury 2023

J. Kvasnička (FO) - spolupráce v kultuře

doc. Urbánek, A. Rozkovcová (TUL) - projekt výzkumu klimatu sboroven ZŠ

M. Kroupa, M. Pavlátová (Paměť národa) - Institut PN v Liberci

Nastavení cookies