19.11.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 21. 11. - 27. 11. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Sejde se koordinační skupina magistrátu k řešení uprchlické krize z Ukrajiny (PO 11.00)

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023 i o průběhu nového školního roku z pohledu možných rizikových oblastí (vzdělávání ukrajinských dětí, zásobení plynem atd.), řešit budeme i pokračující přípravy komunitního plánu s platností od roku 2023. 

Sejdu se s Janem Kanalošem z organizace Comunités, abychom diskutovali spolupráci města a romské menšiny (PO 13.30).

S kolegy z TUL budeme řešit pokračování úspěšného projektu Trenéři do škol, který motivuje dětí k většímu pohybu v hodinách TV (ÚT 9.00).

Sejdu se s ředitelkou ZŠ speciální Orlí Barborou Hodíkovou, abychom diskutovali provozní záležitosti (ÚT 10.00).

Seznámím se s projektem Vztahofest, který by měl mj. napomáhat i ke zlepšení klimatu v našich základních školách (ST 13.00).

Se zástupci soukromé ZUŠ Flow budeme diskutovat možnosti existence školy v libereckých podmínkách (ST 14.00).

Navážu na svou tradiční předcovidovou aktivitu a počínaje tímto týdnem vyhradím každé čtvrteční dopoledne návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na začátek roku 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 8.00) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu na 2023 a akce na zbytek letošního roku (adventní trhy atd.). 

Společně s odbory budeme řešit dokončení účtování posledních akcí z projektu EHMK 2028 (PO 14.15).

Společně s týmem a externími poradci vyhodnotíme 1. kolo soutěže o EHMK 2028 (ÚT 15.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Tisková konference k programovému prohlášení (ST 9.00).

Seminář pro studenty FSV UK - Veřejný sektor a veřejná správa (ST 18.00).

Zahájení konference Židé známí a neznámí (ČT 9.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo rada města (ČT od 15.00), které bude mít na pořadu mj. volbu výborů v novém volebním období.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (14. 11. - 20. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

p. Lukeš (FO) - natáčení filmu v Liberci

Nastavení cookies