18.07.2020
Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 20. 7. - 26. 7. 2020

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejdeme se s kolegy z Agentury pro sociální začleňování, abychom probrali stav našich projektů i strategie pro začleňování (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se budeme věnovat dlouhodobým projektům a také přípravě rozpočtu odboru na rok 2021. Vyhodnotíme finálně i zápisy do MŠ a ZŠ pro školní rok 2020/2021 s předpokladem zářijových nástupů dětí do obou stupňů vzdělávání.

Sejdu se s vedoucí odboru školství Libereckého kraje Jiřinou Princovou, abychom probrali nejrůznější aspekty polytechnického vzdělávání (ÚT 9.30).

Příprava rozpočtu 2021 - globální plán redukce výdajových kapitol a hledání mimorozpočtových zdrojů.

Příprava materiálu pro zářijové zastupitelstvo města - OZV o regulaci hazardu.

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme řešit dlouhodobé materiály: především přípravu zakázky na 2. fázi revitalizace tzv. barokní zahrady u Kostela Nalezení sv. Kříže - Kapli Božího hrobu (chceme vyhlásit ještě v červenci) či přípravu na kandidaturu Liberce na evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK) aj.

Na dalším setkání s kolegy z Anifilmu probereme stav příprav letošního ročníku mezinárodního filmového festivalu, který se v říjnu uskuteční v Liberci (ÚT 13.00).

Sejdu se s děkanem FUA TUL Osamu Okamurou, abychom probrali téma kandidatury Liberce na Evropské hlavní město kultury 2028 (ST 13.00).

 

Ostatní aktivity

Na společném zasedání se sejdou rady města a kraje, abychom řešili průřezová témata, jako je např. spolufinancování či výměna příspěvkových organizací (ST od 8.30).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města. 

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (13. 7. -  19. 7.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

T. Kejdana (ARCHA 13) - přípravy na otevření parku s pomníkem 1. sv. války

M. Trita (Sportpark) - veletrh EDUCA 2020

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.