18.06.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 20. 6. - 26. 6. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Potkám se online s řediteli mateřských škol, abychom prodebatovali další kroky v zapisování ukrajinských předškoláků (PO 11.30).

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.00) se budeme opět výhradně zabývat zápisem ukrajinských školáků do našich ZŠ i MŠ, které se uskutečnily ve čtvrtek 2/6 a 9/6. V základních školách jsme začali minulý týden vydávat potvrzení o přijetí, část školáků nám ale ještě patrně zůstane nad námi nastavené limity. Cílem bylo v první fázi zapsat na max. 26 dětí/třída, pak uvidíme dál. A tradičně zopakuji - celkový počet dětí a také jejich ročníková struktura významně předurčí další vzdělávání v Liberci vč. jeho kapacit na léta dopředu. Naším cílem je především nepřeplnit počet dětí ve třídách do té míry, že bychom narušili účelnost pedagogického procesu. Na druhou stranu je třeba znovu zopakovat, že tuto záležitost nemáme plně ve svých rukou a jsme zejména pod tlakem státu. V případě MŠ začneme tento týden zapisovat předškoláky, tedy děti, které ve školním roce 2023/24 nastoupí do 1. třídy + děti s odkladem. Pro ostatní věkové skupiny nebude místo.

Potkám se online s řediteli základních škol, abychom prodebatovali další kroky v zapisování ukrajinských školáků - viz výše (ST 8.00).

Seniorům budu v rámci seniorské akademie přednášet o kráse poezie (ST 11.15).

Potkám se s projektovým týmem projektu Férové školy II, abychom diskutovali o průběhu a jednotlivých aktivitách (ČT 8.30).

Sejdu se se zástupci osadního výboru Františkov, abychom debatovali o projektu přestavby původní bazénové haly na školní třídy (ČT 13.30).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, na redakci přihlášky do 1. kola EHMK 2028 aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na letošní rok (trhy, Léto na náměstí atd.).

Dále pokračuji na editaci konceptu přihlášky Liberce do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028. Koncept píše odborný tým, na mě je jazyková redakce. Přihlášku musíme na ministerstvo kultury odevzdat nejpozději 1. září, prezentace obsahu je před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) plánována někdy na druhou polovinu října - termín ještě není stanoven.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Představení pro seniory v DFXŠ (PO 19.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Slavnostní zakončení projektu Příběhy našich sousedů (ST 16.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města, kam posílám velké množství materiálů včetně dotací atd. (ÚT od 7.30)

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (13. 6. - 19. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

L. Bobvošová (D.R.A.K.) - provoz a služby organizace

M. Sabáčková (Liberec2028) - přihláška pro 1. kolo soutěže EHMK 2028

R. Jindřichová, M. Čančík (Webasto, ADRA) - dětská skupina pro UA školáky

V. Hovorka (Patriots) - převzetí hřiště městem

V. Příkaský (FO) - bydlení

Nastavení cookies