17.12.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 19. 12. - 25. 12. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Z důvodu stavebních úprav úřaduji mimořádně v místnosti 202 (a patrně i v prvním lednovém týdnu).

ČT, PÁ - nepřítomnost

 

Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.30) budeme diskutovat plány na rok 2023, problematiku vzdělávání ukrajinských dětí v našich školách a rovněž fungování odboru po organizační změně od ledna 2023.

S Martinem Bendou a Michaelem Vítem budeme řešit uzavření pětiletého projektu společného vzdělávání v mateřských a základních školách Férové školy II (PO 13.30).

S řediteli DDM Martou Kultovou a ZUŠ Tomášem Kolafou budeme diskutovat společnou problematiku obou školských příspěvkových organizací (ST 8.00).

Naposledy v tomto roce se potkám s ředitelkami obou divadel - Lindou Hejlovou Keprtovou (DFXŠ) a Kateřinou Pavlů (NDL), abychom si povídali o plánech divadel na začátku roku 2023 (ST 11.00).

Dále mj. pracuji na návrhu programů dotačního fondu pro kulturu a cestovní ruch 2023, na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na začátek roku 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 8.00) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu a akce, které se uskuteční v roce 2023. 

Zúčastním se konkurzu na místo vedoucí/vedoucího odd. cestovního ruchu (MIC), kde sháníme už přes rok záskok za dvě na sebe navazující mateřské (PO 14.30).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Seminář pro studenty předmětu Veřejná správa a veřejný sektor FSV UK (ST 18.00).

 

Před schválením

Nezasedá řádná rada ani zastupitelstvo města. Je ale možné, že se sejdeme na mimořádné radě k personálním otázkám na magistrátu města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (12. 12. - 18. 12.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Mrázková (MVS) - výstavní plán MVS

S. Holata (SPD) - dotace od města

M. Fryč (FO) - financování Živé kultury

K. Laurenčíková  - diskuze s vládní zmocněnkyní na společná témata

Nastavení cookies