16.12.2023
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/18. 12. - 24. 12. 2023

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Vzdělávání

Potkám se s ředitelem Městské policie Liberec Ladislavem Krajčíkem, abychom zhodnotili spolupráci v roce 2023 (PO 8.45).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále ladit témata ke školské problematice v 1. pololetí nového školního roku 2023-24 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování, nový webový rozcestník atd.). Rád bych také probral další čísla z registru obyvatel k budoucím zápisům do základních a mateřských škol; chystáme už také konkurzy na místa ředitelů škol, jimž příští rok vyprší funkční období.

S ředitelkou DDM Větrník Martou Kultovou probereme možnosti rozšíření sportovní infrastruktury pro volnočasové aktivity domu dětí (PO 14.00).

S Ivetou Bílkovou ze spolku Communités budeme diskutovat o aktivitách spolku (ÚT 9.00).

Zúčastním se zasedání hodnotící komise na projekt rozvoje zoologické zahrady (ST 8.00).

S kolegy z projektu Eduzměna navštívíme krajského náměstka pro školství Jiřího Čeřovského, abychom mu poskytli detaily o průběhu projektu (ST 12.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám škol, tentokrát se potkáme s řediteli škol, jimž končí v roce 2024 šestileté funkční období (ČT od 9.00). 

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (už ladíme plány na rok 2024), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na dalším zdokonalení nového školského rozcestníku www.skolyliberec.cz atd.

 

Kultura a cestovní ruch 

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o plánovaných výstavách v Malé výstavní síni v roce 2024, stejně jako o dalších akcích v první polovině následujícího roku.

S ředitelkami obou našich divadel probereme provozní záležitosti na konci roku a také plány na začátek roku 2024 (ÚT 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porady vedení (PO a ST 9.00 - 11.30).

 

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (11. 12. - 17. 12. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Paclt (Doctrina) - rozvoj školy

Nastavení cookies