16.10.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 17. 10. - 23. 10. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

Stejně jako v předchozích dvou týdnech pokračují politická jednání v nově vzniklé koalici, tentokrát o společném programovém prohlášení na léta 2022 - 2026.

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 11.30) budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023 i o průběhu nového školního roku z pohledu možných rizikových oblastí (vzdělávání ukrajinských dětí, zásobení plynem atd.), řešit budeme i pokračující přípravy komunitního plánu s platností od roku 2023.

Na ZŠ Husova se zúčastním zajímavého enviromentálního projektu zdejších žáků, který je podpořen Goethe institutem (PÁ 10.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na druhou polovinu roku 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, vyhodnocení tzv. map škol), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Na poradě odboru (PO 8.00) budeme diskutovat návrh rozpočtu na 2023, dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (adventní trhy atd.). Musíme začít také debatovat, kam dál po ukončení projektu Liberec2028 - Evropské hlavní město kultury, jehož prostřednictvím se nám podařilo aktivizovat desítky kulturních aktérů, navázat silnou přeshraniční spolupráci a navrhnout desítky nových kulturních projektů. Také další personální zajištění odboru.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Pocty hejtmana LK (ČT od 18.00).

Svatební obřady (PÁ od 13.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města, které navolí nové vedení Liberce na léta 2022 - 2026 (ÚT od 15.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (10. 10. - 16. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

T. Hasil (G 300) - projekt tzv. kanálové uličky

Nastavení cookies