14.05.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 16. 5. - 22. 5. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především diskutovat humanitární pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a jejich postupné začleňování do volnočasových aktivit a vzdělávání, také další provoz humanitárního střediska Uran - zatím jej chceme držet do konce května; platí i to, že potravinová pomoc je z kapacitních důvodů primárně určena klientům z ORP Liberec. Nadále držíme 22 adaptačních kolektivů - tyto děti budeme napřímo začleňovat do našich ZŠ od září 2021 (se zápisem od 2/6). A platí také to, že bychom se rádi zastavili na limitu 28 dětí ve třídě.

Zasedá řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00), kde mj. probereme postup přípravy nového komunitního plánu na léta 2023 - 2027.

S Janem Lányim z Koalice romských reprezentantů LK budu diskutovat o komunitní práci, kterou spolek realizuje v rámci romské minority (ST 11.00). přesunuto z předminulého týdne

S kolegy z odboru a z Centra bydlení Liberec budeme diskutovat návrh nových pravidel přidělování městských bytů (ČT 13.00).

Zasedne krizový štáb ke konfliktu na Ukrajině a jeho humanitárních dopadech na město Liberec (PÁ 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, na redakci přihlášky do 1. kola EHMK 2028 aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na letošní rok (trhy, Léto na náměstí atd.).

Zasedne řídicí výbor projektu Liberec2028 - Evropské hlavní město kultury, aby diskutoval o konceptu přihlášku pro 1. kolo soutěže. Jen připomínám, že přihlášku musíme odevzdat do 1. září 2022, vyhodnocení se dozvíme do listopadu.

S kolegy z odboru rozvoje budeme diskutovat záměr rekonstrukce objektu Linserka a jeho financování (PÁ 13.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Výběrové řízení na místo vedoucího odboru kultury, cestovního ruchu a sportu (PO 16.00).

Zasedá zastupitelský klub SLK (PO 16.00).

Zasedá školská rada ZŠ Lesní (ÚT 15.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Vítání občánků (PÁ 9.30).

Premiéra DFXŠ - Legenda z Mlžných hor (PÁ 19.00).

Premiéra v Naivním divadle Liberec - Dodo (SO 17.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám především návrhy na některé individuální dotace.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (9. 5. - 15. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Hrubeš (EDUCA Week) - další ročník veletrhu vzdělávacích příležitostí

pí Tesková (FO) - plavání kojenců

T. Hasil (G300) - kultura v Liberci

A. Brixi (Signify) - klima ve školách

M. Trdla (LAK) - literární časopis Světlik

Nastavení cookies