12.11.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 14. 11. - 20. 11. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

ČT - státní svátek

Vzdělávání

Zúčastním se celodenního zasedání správní rady Nadačního fondu Eduzměna, který realizuje stejnojmenný pilotní projekt zvyšování kvality vzdělávání na Kutnohorsku. Řeč bude mj. o dalším směřování NF v roce 2023 i jeho strategických dokumentech (PO od 9.00).

Na pravidelné poradě odboru (ST 11.00) budeme diskutovat hlavní parametry rozpočtu odboru na rok 2023 i o průběhu nového školního roku z pohledu možných rizikových oblastí (vzdělávání ukrajinských dětí, zásobení plynem atd.), řešit budeme i pokračující přípravy komunitního plánu s platností od roku 2023. 

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na začátek roku 2023), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání.

 

Kultura a cestovní ruch 

Potkám se s filmaři, kteří by chtěli v roce 2023 v Liberci natáčet (ÚT 8.30).

S kolegy z KAM budeme diskutovat o budoucím provozu kulturně kreativního centra Linserka (ÚT 14.00). přesun z minulého týdne

Na poradě odboru (ST 14.00) budeme hovořit o pokračování některých aktivit po ukončení projektu Liberec2028 (Liberecké kulturní fórum, dotační fond města aj.), diskutovat návrh rozpočtu na 2023, dále provoz plaveckého bazénu a akce na zbytek letošního roku (adventní trhy atd.). 

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Pietní akt k výročí 17. listopadu 1989 (ČT 9.00).

Zahájení společného koncertu libereckých dětských sborů (ČT 15.00).

Zahájení celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae (ČT 19.30).

Slavnostní setkání s dárci a partnery DFXŠ (NE 14.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám mj. návrh na odměny ředitelů školských organizací za rok 2022, diskutovat budeme i o návrzích rozpočtů našich kulturních organizací na rok 2023.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (7. 11. - 13. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

R. Hůlka (FO) - výstavy v Malé výstavní síni

M. Fišer (FO) - městský žákovský parlament

Nastavení cookies