11.06.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 13. 6. - 19. 6. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

S kolegy z odboru a Kontaktu budeme debatovat o budoucnosti Paláce Liebieg, kam se bude Kontakt záhy stěhovat (PO 11.30).

Na pravidelné poradě odboru (PO 12.15) se budeme výhradně zabývat zápisem ukrajinských školáků do našich ZŠ i MŠ, které se uskutečnily ve čtvrtek 2/6 a 9/6. V tuto chvíli už víme celkové počty dětí na ZŠ i jejich ročníkovou strukturu, budeme se tedy bavit o způsobu zapisování. V první fázi na max. 26 dětí/třída, pak uvidíme dál. A tradičně zopakuji z minulého týdne - celkový počet dětí a také jejich ročníková struktura významně předurčí další vzdělávání v Liberci vč. jeho kapacit na léta dopředu. Naším cílem je především nepřeplnit počet dětí ve třídách do té míry, že bychom narušili účelnost pedagogického procesu. Na druhou stranu je třeba znovu zopakovat, že tuto záležitost nemáme plně ve svých rukou a jsme zejména pod tlakem státu. V případě MŠ se vše teprve rozjíždí, musíme počkat několik dní.

Potkám se online s řediteli základních škol, abychom prodebatovali další kroky v zapisování ukrajinských školáků - viz předchozí bod (PO 13.00).

Potkám se s paní Lenkou Bobvošovou z organizace D.R.A.K., abychom probrali provozní záležitosti organizace (PO 14.00).

S kolegy z organizace ADRA budeme diskutovat pokračování provozu dětské skupiny pro ukrajinské děti (ÚT 13.00).

Zúčastním se konference o nájemním bydlení na Libereckém kraji (ST od 9.00).

Zasedá správní rada Nadačního fondu Eduzměna, jíž jsem členem. NF financuje a realizuje pilotní projekt na zvýšení vzdělávání na Kutnohorsku s cílem jej posléze replikovat i v jiných krajích (ČT 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, na redakci přihlášky do 1. kola EHMK 2028 aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na letošní rok (trhy, Léto na náměstí atd.).

Potkám se s Markétou Sabáčkovou z týmu Liberec2028, abychom diskutovali některé pasáže přihlášky do 1. kola soutěže o EHMK 2028 (PO 14.30).

S panem Hovorkou z Patriots budeme řešit převod baseballového hřiště na město (ST 13.30).

Dále pokračuji na editaci konceptu přihlášky Liberce do 1. kola soutěže o Evropské hlavní město kultury 2028. Koncept píše odborný tým, na mě je jazyková redakce. Přihlášku musíme na ministerstvo kultury odevzdat nejpozději 1. září, prezentace obsahu je před 12 člennou mezinárodní komisí (10 členů je jmenováno Evropskou komisí, 2 ministerstvem) plánována někdy na druhou polovinu října - termín ještě není stanoven.

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Ladislav Dušek - 2 roky od úmrtí skvělého herce (PO 19.00 - Malé divadlo).

Svatební obřad (ČT 12.30).

Poslední premiéra v sezóně v DFXŠ - Nikola Šuhaj (PÁ 19.00).

Návštěva augsburského biskupa Mons. Meiera a litoměřického biskupa Mons. Baxanta v Liberci - mše a přijetí v obřadní síni (NE od 10.00).

 

Před schválením

Zasedá rada města v pozici valné hromady obchodních společností (ÚT 9.00).

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (6. 6. - 12. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Berki (PSP ČR) - společné vzdělávání, technické vzdělávání

Nastavení cookies